När lammen blivit lite större släpps de ut i en lammkammare, dit de vuxna fåren inte slipper. Där finns mat och hinkar med flera nappar så tackorna får lite avlastning.
ÅMHM har inte behandlat ett djurskyddsärende korrekt, bland annat har man brutit mot proportionalitets- och jämlikhetsprinciper anser LR. Fåren på bilden har inget med ärendet att göra.
Foto: Jacob Saurén

Bild

Flera brister i ÅMHM:s tillsyn av två djurhållare

ÅMHM har agerat inkonsekvent och brutit mot flera principer i sin hantering av brister på två djurgårdar. Det anser landskapsregeringen som nu ger myndigheten i uppdrag att se över sina rutiner.

Hittat fel i texten? Skriv till oss