Markköp på Styrsö tas upp till beslut

En planering av bostäder i ”Storgärdan strand” skulle i första hand gälla området där Övernäsgården ligger i dag, enligt stadsarkitekt Dominicus Björkstam. Arrendeavtalet för området löper ut 2031.Hülya Tokur-Ehres

Nytt bostadsområde föreslås i Mariehamn

Svinö holme och Styrsö föreslås läggas på is.

Backar efter ny värdering av markområde på Styrsö

Staden inleder nya förhandlingar med markägarna.

Boende protesterar mot exploatering av Styrsö

Grannarna på Skobbholm: Ingen dialog har förts med oss.