Andelen elever som uppgav att de kände ångest var särskilt hög i Godby högstadieskola. 56,6 procent av flickorna i årskurs 8-9 i GHS uppgav att de kände ångest.<@Fotograf>Robert Jansson

GHS-flickor känner mest ångest i landet

Rektor: Åtgärder vidtagna.

Författaren: Inga barn väljer att bli hemmasittare

”Unga i dag blir dömda och bedömda dygnet runt i sociala medier, de får aldrig en lugn stund”.
Fia Hagelberg tackade snabbt ja när hon fick erbjudande om att professor Yngve Gustafsson kunde föreläsa på distans.

Depression största hotet mot god ålderdom

”Många läkemedel som skrivs ut till äldre är helt olämpliga”.
Annette Holmberg-Jansson och Maarten Sengers hoppas att det nya projektet ska göra så att psykvården av unga ska vara mindre splittrad i framtiden.

Nu ska psykvården för unga samordnas

Lågtröskelmottagning för unga startar i höst
Julia Rosenkvist, Marina Fili och Siri Westman.

YAM ska minska depression och självmordstankar

Strandnäs skola satsar på ungas psykiska hälsa.
030523 , 030520232 , 20230503

”Vikten av uppväxtmiljön glöms bort i debatten”

Folkhälsans familjerådgivning kan även hjälpa unga som mår dåligt.

Kravlösa möten med unga för skolcoacherna

”De som mår dåligt i dag mår sämre än de som mådde dåligt för tio år sedan”.

”Ibland missförstås Bups uppdrag”

Behandlar barn och unga med allvarlig psykisk ohälsa.

”Ibland missförstås Bups uppdrag”

Allt fler larmrapporter kommer om ungas psykiska ohälsa. I den tredje delen av Ålandstingens serie ges barn- och ungdomspsykiatrins syn på läget.

”Majoriteten mår mer eller mindre dåligt”

Ålandstidningens serie om psykisk ohälsa bland unga fortsätter.
Please see some similar images from my portfolio:

”Psykisk ohälsa bland unga är en megatrend”

Forskaren Kristian Wahlbeck om ungas mående.
280223 , 28022023 , 20230228 , Boost , Katapult ,

”Helt otroligt vad ensamma en del unga är”

Ålandstidningen inleder serie om ungas psykiska ohälsa.

Så kämpar skolorna för att eleverna ska må bättre

Strategier efter larmrapporter om psykisk ohälsa.

Så kämpar skolorna för att eleverna ska må bättre

Lärarna vittnar om att en del barn och unga i dag mår så dåligt att de inte kan tillgodogöra sig undervisning.