Busshållplats kan få namnet Ukrainaplatsen

Nedkylningen görs för att bibehålla näringsämnena i maten.

Staden fortsätter köra ut varm mat – och kall

”De som vill ha varm mat ska fortsättningsvis få det”.
Staden budgeterar för ett underskott på 10,5 miljoner euro i stadsdirektör Arne Selanders förslag till budget för 2024.

Stadens överskott blev 3,1 miljoner euro

Det är betydligt bättre än budgeterat, vilket framför allt beror på ökade skatteintäkter.
Mariehamns Energi redovisar ett positivt resultat tack vare att 2022 blev varmare än väntat, vilket resulterade i lägre produktionskostnader på fjärrvärmesidan.

Stadens bolag vill dela ut 350.000 euro

Mariehamns Energi redovisar en vinst på 666.000 euro för 2023.

Varning till anställd inom barnomsorgen

”Det är ett misslyckande för alla parter att man nu måste avgöra den här saken i domstol, säger KST_s ordförande Nina Fellman.<@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres@Normal_indrag:

Alla kommuner får betala om KST förlorar rättstvist

1,5 miljoner euro har avsatts för att kunna betala kommunernas fordringar-
”Avsikten är att arbetet med att förnya klientavgiftslagen ska fortsätta, och i samband med det ses behov av ändringar över”, säger specialsakkunnig Susanne Broman.<@Fotograf>Robert Jansson

LR: Ska se över ändringar

”Gjordes så noggranna konsekvensbedömningar som möjligt”.

Höjda avgifter skapar frustration bland flera

”Det har blivit en del felaktigheter”.

Avgiften höjdes från 1.600 till 2.200 euro

Stor och oväntad höjning på Trobergshemmets månadsavgift – ”Det är något som inte stämmer”.

Rivningen av paviljongen på Lilla holmen pausas

Ska diskuteras på ett extrainsatt möte.
När den första omgången tjärasfalt från Ålandsvägen skulle föras bort, anlitade stadens infrastrukturnämnd en entreprenör utan att konkurrensutsätta uppdraget. Fel, anser förvaltningsdomstolen.

Staden gjorde fel när man forslade bort tjärasfalten

Borde ha konkurrensutsatt uppdraget – fälls av ÅFD.
Här i S_t Göranshemmet blir det 13 trygghetsboendeplatser. Ytterligare sex skapas i Johannahemmet, vilket betyder att hemservicens administration flyttas till Trobergshemmet. @

Staden går in för ny form av boende i S:t Göranshemmet

Ombyggnad av Trobergshemmet också aktuell
Självklart finns det också klassiska gungor på området.

Nu är lekparken öppnad – och mer väntar

Invigning sker i inledningen av maj.

Han är Mariehamns nya utvecklingschef

Mika Hakosalo utnämnd bland 20 sökande
Eva Ringwall hoppas på att Mariehamns stad ska ersätta hennes sjukhuskostnader.

Skadade handen i halkolycka – kräver att staden betalar

Staden: Ingen möjlighet garantera att gatorna är helt halkfria.
Att paviljongen på Lilla holmen håller på att förfalla är tråkigt, tycker en person – som gärna hade sett får på platsen.

Det klagar Mariehamns befolkning mest på

• Förbjud cyklister • Grannens svartvygge • Hög musik "hemfridsbrott”
Enligt Henrik Sjöblom tar snöröjningen extremt mycket tid när snön faller som den gjort den senaste tiden. De som jobbar måste förutom att ploga vägarna även köra bort snö, hyvla is och sanda underlaget. Totalt 14 personer på markenheten jobbar med snöröjningen.@Foto:Hülya Tokur-Eres

Spräckt budget och dubbel sandförbrukning i kampen mot halkan

”Väderväxlingarna är bekymret”.
Läget mellan Mariehamn och Kommunernas socialtjänst (KST) blir frostigare. Stadsstyrelsen har beslutat stämma KST på 406.000 euro efter att det senaste förlikningsförsöket misslyckats.

Staden tar KST till domstol

”Vi lämnar in en stämning och så får processen gå vidare”.

Äldreomsorgschefen: Vi vill hjälpa så gott det går

Men kan inte kommentera enskilda fall.
Nu får inte bilisterna gena från Strandgatan till Sjukhusvägen, efter att kommunen satt upp ett förbud för genomfartstrafik.

TV:Förbjuder bilar att köra genom populär genväg

Förbudet redan i kraft: ”Är inte ämnad som utfartsled”.

Sjökvarteret storstädar i avtal

”Ska inte sponsra kommersiella verksamheter.”
Michele Ferrari (Lib) har lagt fram en motion om att ta bort kullerstenen från Torggatan och även värma upp den vintertid. Detta för att göra den mer tillgänglighetsanpassad och säkrare.

Politikern: Ta bort kullerstenen från Torggatan

Vill förbättra tillgängligheten – och dessutom värma upp gatan

Skrotar planer på utbyggnad av Trobergshemmet

Frustration över sega beslut om demenscenter.
 I två av scenarierna rivs Trobergshemmets 1960-talsbyggnader för att ge plats för nya byggnader. Det kan leda till större klimatavtrycket och högre byggkostnader.

Jätteprojekt vid Trobergshemmet får nej i nämnd

Äldreomsorgsnämnden vill att stadens förvaltning ska ta fram ett nytt förslag kring ett äldrecenter.
Chefslönerna i kommunerna skiljer sig mycket åt, visar Ålandstidningens genomgång. De som jobbar i större organisationer har också bättre betalt.

Få kommunala chefer tjänar över 7.000

Se chefernas löner inom offentlig sektor här.