Mariehamns elnät Ab och Dennis Janssons bolag Mariepark Ab har kommit överens om priset som Elnät Ab betalar för att köpa byggnaden och lösa Mariepark Ab från legorätten. Men stadens nödvändiga godkännande saknas.@Foto:<f"Geneva"><\n><f$>Daniel Eriksson<\n>

Återremiss i ärende om köp av Mariepark

Stadsstyrelsen vill veta vad området kan användas till.
261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt , Leif Holländer

Rättelseyrkande inlämnat i Ida Mann-fallet

Leif Holländer lämnade under onsdagen in ett rättelseyrkande i Ida Mann-ärendet.
Mariehamns stad, Manifestation för Ida Mann

Manifestation för Ida Mann utanför stadshuset

Personalen inom stadens stadsmiljösektor höll vid lunchtid en manifestation mot att stadsmiljöchefen Ida Mann inte får förlängt.
Möte om Stadsplan för MAriepark, BArbro Sundback *** Local Caption *** @Bildtext:Stadsutvecklingsnämndens ordförande Barbro Sundback (S)  tror att projektet med att bygga en skärgårdsstad på Svinö holme tar en lång skapande paus. <@Foto>Foto Daniel Eriksson

Sundback begär gruppledarmöte om Ida Mann

Stadsfullmäktigeledamoten Barbro Sundback (S) vill att gruppledarna i stadsfullmäktige ska samlas i dag och diskutera fallet Ida Mann.
 *** Local Caption *** @Normal:Foto: Florencia Villarroel, praoStadshusetMariehamnStadshus

Personalen håller manifestation för Ida Mann

Att stadsmiljöchefen Ida Mann inte får förlängt kontrakt efter att hennes provanställning upphör väcker bestörtning och missnöje.
Mariehamns Stadshus, Stadshuset

Stadsmiljöchefens kontrakt förlängs inte

”Jag är ledsen att jag inte får fortsätta”