040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk

”Vi testar olika alternativ i samråd med tillverkaren”

VindAX vd om klagomålen.
040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk

Upplever oförklarlig hjärtklappning av bullret

Utdrag ur anmälningarna mot Långnabba.
080322 , 08032022 , 20203008 , Långnabba vindkraftpark , sista vindkraftverket montering av vingarna startar under kvällen , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:De tio vindkraftverken i Långnabba, Eckerö står nu på plats.<@Foto>Foto: Robert Jansson

Flera anmälningar till ÅMHM om vindkraftverk

Nu inleder bolaget bullermätningar.

Efterlängtad invigning av Långnabba vindkraftspark

Alla har namngetts efter åländska kvinnor.

Vingarnas vinge kom till Åland

67-metersgiganter togs emot i Eckerö.

Jättedel för jättedel börjar möllorna anlända

Fundamenten är gjutna, Långnabbavägen är förstärkt och redo att ta emot enorma komponenter och kabel är dragen.