Den nu gällande landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft antogs 2019 och 2020 godkände landskapsregeringen VindAX anbud om att ansluta till stödsystemet. Två år senare driftsattes de tio vindkraftverken i Långnabba.
Foto:

Bild

Nu kan vindkraften få stöd igen – ett år efter rekordåret

VindAx och vindkraftsparken Långnabba gjorde en vinst på 2,6 miljoner euro under sitt första produktionsår.

Nu, drygt ett år senare, kan bolaget komma att lyfta stöd.

– Den största nyttan har stödet redan haft genom att projektet kunde förverkligas, säger infrastrukturminister Camilla Gunell.

Hittat fel i texten? Skriv till oss