Ett besvär har lämnats in kring upphandlingen av utbyggnaden av Kyrkby högstadieskola.

VVS-firma besvärar sig mot KHS-upphandling

”Hoppas att det inte ska påverka utbyggnadsplanerna”.
Just nu löser man utrymmesbristen med moduler. Anders T Karlsson menar att tillbyggnaden inte kommer att lösa utrymmesbristen som råder, och vill därför bygga en ny skola.

Ett steg närmare utbyggnad av KHS

Föreslår att sex miljoner euro beviljas.

”En ombyggnad ger inte mer utrymme för eleverna”

Anders T Karlsson vill hellre se en helt ny högstadieskola
20170406 Kyrkby högstadieskola

KHS-tillbyggnad förs till fullmäktige för beslut

”Medlemskommunerna är inte eniga i frågan.”
Skolöpninggen, skol, Kyrkby Högstadieskola

Hammarland vill pausa byggplanerna vid KHS

Hammarland vill att Södra Ålands utbildningsdistrikt (SÅUD) pausar planerna på en om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola (KHS).