Skolöpninggen, skol, Kyrkby Högstadieskola
Hammarland vill att planerna på en om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola pausas.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Hammarland vill pausa byggplanerna vid KHS

Hammarland vill att Södra Ålands utbildningsdistrikt (SÅUD) pausar planerna på en om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola (KHS). Orsaken är de för närvarande höga byggkostnaderna.
Hittat fel i texten? Skriv till oss