20170406 Kyrkby högstadieskola
Behovet av en om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola finns kvar.
Foto: Robert Jansson

Bild

KHS-tillbyggnad förs till fullmäktige för beslut

Kyrkby högstadieskola behöver renoveras och byggas ut så småningom, enligt utbildningschef Mathias Eriksson. Tidigare var tanken att ta med projektet i budgeten 2023. Men nu är det oklart om det blir så.
– Medlemskommunerna är inte eniga i frågan, säger han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss