Djur dog av svält – ägaren döms

Nästan alla gårdens djur dog.
När lammen blivit lite större släpps de ut i en lammkammare, dit de vuxna fåren inte slipper. Där finns mat och hinkar med flera nappar så tackorna får lite avlastning.

Flera brister i ÅMHM:s tillsyn av två djurhållare

LR uppmanar myndigheten att se över sina rutiner.

Matservering får anmärkning

Man åtalas för att ha låtit djur svälta ihjäl

Åklagaren yrkar på djurhållningsförbud i minst två år.
Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet,ÅMHM, dömer företaget Fastighets Ab Farmeni Karrböle till ett vite på 3.000 euro för att man inte vidtagit åtgärder för att gräva upp och frakta bort den giftiga tjärasfaltsom funnits nedgrävd på området.<@Fotograf>Robert Jansson

3.000 euro i vite för att inte ha tagit hand om tjärasfalt

Asfaltsmassorna härstammar från ombyggnaden av Färjsundsbron.r4v
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har åsikter om lagförslaget om ny miljöskadefond. Det är skäligt att fiskodlingar betalar en årlig avgift i stället för en engångsavgift, skriver man i sitt utlåtande. På bilden syns Brändö Lax.

”Fiskodlingarna borde betala mer till fonden”

Det skriver ÅMHM i ett följebrev i samband med lagförslaget för den nya fonden.

Susanne Perander slutar som chef på ÅMHM

ÅMHM går inte vidare med Tallbackenanmälan

I dagsläget initierar ÅMHM inget nytt tillsynsärende kring Tallbacken.

ÅMHM fortsätter markera kring obehörig personal

Flera KST-boenden följer inte reglerna.

ÅMHM avslutar legionellaärende

ÅMHM varnar för gröna potatisar

Personerna som besvärar sig mot ÅMHM:s beslut tycker bland annat att man fått för korta tidsfrister för att vidta åtgärder.

Fårägare besvärar sig mot hot om avlivning av djuren

Miljöerna beskrivs som mycket smutsiga.
Behörig personal ska finnas på plats dygnet runt, meddelar ÅMHM till KST.

Detektivarbete bakom ÅMHM:s inspektioner

”Det finns okunskap om plikten att anmäla”.
Det finns ett växande utbud av alternativa behandlingsmetoder på Åland där det inte finns någon tillsynsmyndighet.

Ingen har kontroll över alternativa behandlingar

”Jag tror det skulle krävas en egen lag”.

Måltidspriser för ÅHS-personal justeras

”Gäst uppvisade legionellasymtom”

Legionella konstaterad på hotellrum på Arken
Åland har egen behörighet för privat hälso- och sjukvård och nu behövs lagstiftning säger social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson.

LR föreslår strängare krav på privat vård

”Vi har haft fokus på patientsäkerheten”.
Vind AX slipper vite för sen komplettering till en bullerrapport för vindkraftverken i Långnabba.

Vind AX slipper vite för sen komplettering

Riskerade 15.000 euro.

Katter omplaceras efter anmälan

Behörig personal ska finnas på plats dygnet runt, meddelar ÅMHM till KST.

ÅMHM kan utdöma vite för Vind AX

Komplettering kom in för sent.
Det blir inte färre vattentester på Sottunga i anslutning till den sluttäckta deponin.Robert Jansson

ÅMHM-nej till färre vattentester på Sottunga

"Det finns ingen grund att nu ändra på villkoren".

Förklaring saknas till höga bakteriehalter

ÅMHM: Gässen kan vara orsaken till bakterierna

Badförbudet har utökats till Nabben.
De tio vindkraftverken i Långnabba, Eckerö står nu på plats.

ÅMHM anlitar konsult - ska granska bullerrapport

Vind AS bullermätningsrapport ska ses över av konsult, sedan ger ÅMHM ett utlåtande.
Trots att det läcker ut bakterier intill Solbergets badstrand visar proverna att det är okej att bada.

Bakterieflöde lokaliserat intill Solbergets badstrand

Magnus Eriksson vid ÅMHM är inte övertygad om att problemet med bakterierna är löst