Det blir inte färre vattentester på Sottunga i anslutning till den sluttäckta deponin.Robert Jansson

ÅMHM-nej till färre vattentester på Sottunga

"Det finns ingen grund att nu ändra på villkoren".

Förklaring saknas till höga bakteriehalter

ÅMHM: Gässen kan vara orsaken till bakterierna

Badförbudet har utökats till Nabben.
De tio vindkraftverken i Långnabba, Eckerö står nu på plats.

ÅMHM anlitar konsult - ska granska bullerrapport

Vind AS bullermätningsrapport ska ses över av konsult, sedan ger ÅMHM ett utlåtande.
Trots att det läcker ut bakterier intill Solbergets badstrand visar proverna att det är okej att bada.

Bakterieflöde lokaliserat intill Solbergets badstrand

Magnus Eriksson vid ÅMHM är inte övertygad om att problemet med bakterierna är löst

Rätt att avvika från kollektivavtal

Badstranden vid Mariebad är fylld av Kanadagäss.

Förbud bada vid Mariebad

Fortfarande höga värden.

ÅMHM förbjuder bad vid Solbergets badstrand

Läget vid Nabben och Algrundet däremot bättre.

Bakterievärdena kraftigt förhöjda i Slemmern igen

Simskolor har ställts in efter avrådan om bad

Brist på behörig personal på KST:s boenden

ÅMHM rapporterar om brister till Kommunernas socialtjänst.

Susanne Perander blir ny stadsmiljöchef

ÅMHM-chef går över till Mariehamns stad.

Anders Eriksson ifrågasätter ÅMHM:s avgifter

”Ska det vara så dyrt att ingen ansöker?”.
Cows in the barn waiting to be milking

Uppmanas rengöra sina smutsiga kor

Hot om vite om inga ändringar sker.
090321 , 09032021 , 20210309 , ÅMHM ,  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Gårdar uppfyller inte djurskyddslagens krav

Två gårdar måste förbättra platser där djur vistas, så som stallar och inhägnader.
090321 , 09032021 , 20210309 , ÅMHM ,  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

ÅMHM ökar skyddet för dem som anmäler

Genom ett nytt förfarande kan en anmälares identitet bli känd för ÅMHM men inte för den part som anmälan riktar sig emot.
090321 , 09032021 , 20210309 , ÅMHM ,  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Böter för saknade borrprotokoll

ÅMHM har dömt ut vite upprepade gånger
140622 , 14062022 , 20220614 , KST , förbundsdirektörKatarina Dahlman

”Klagomålet är inte ogrundat”

KST medger att det finns skäl till klagomål angående arbetsavtalen vid Fixtjänst.
031219 , 03122019 , 20191203 , Bemötandepriset 2019 tilldelas Pub Stallhagen och Johanna Dahlgren för initiativet att donera överbliven mat till åländska cancerpatienter som vistas i Åbo , priset delas ut av Ålands handikappförbund , på bilden Henrik Lagerberg

Handikappförbundet saknar uppföljning av beslut

ÅMHM-beslutet är välkommet för ÅHF som hoppas på en förbättring. Men ordförande Henrik Lagerberg saknar beslut om en uppföljning.
230419 , 23042019 , 20190423 , Inbrott på Fixtjänst i Mariehamn , stöld , skadegörelse *** Local Caption *** @Bildtext:Tjuven eller tjuvarna slog till under måndagskvällen eller -natten men fick inte med sig någonting annat än en tom kassaapparat.

Missnöje med KST – får rätt av ÅMHM

ÅMHM anser att KST brister i hur man hanterat arbetsavtalen för de 34 klienter som är verksamma vid Fixtjänst.

Riskerar hälsan med dålig kattmat

052220 , 05112020 , 20201105 , KST , Kommunsrenas socialtjänst , kontoret i Nyfhalers på Skarpansvägen 30

För långsam behandlingstid av utkomststöd

KST hänvisar till handläggningstid orsakat av personalsituation.

Får anmärkning från ÅMHM

Varnas för otillåten alkoholservering

Vägg och golv måste åtgärdas

250522 , 25052022 , 20220525 , ÅHS psykiatriska klinik , psykiatrivård , biträdande chefsläkare Jun Nagamori

Ordval i anmärkning förvånar ÅHS

Har begärt ett möte med ÅMHM.