311022 , 31102022 , 20221031 , Landskapets  budget 2023 , i Sjöfartsmuseets auditorium , regering , Ålands ekonomi , Ålands Landskapsregering , regering , landskapet , LR , kansliminister  Harry Jansson (C)

”Uppseendeväckande tolkning”

Ålandsdelegationen duckar, anser ansvarige ministern.
151222 ,15122022 , 20221215 , Elledningar , el , ledning , elnät , vinter , kyla , elförbrukning , Kraftnät Åland

Elskatten ska ses som finsk behörighet

Ålandsdelegationen: frågeställningen kan bedömas ur lite olika perspektiv, som ger olika slutresultat.
Peter Lindbäck *** Local Caption *** @Bildtext: Landshövdingen Peter Lindbäck säger att vårdreformen i sin nuvarande form omöjligt kan gå igenom riksdagen.@Foto:Foto: Daniel Eriksson

”Aldrig varit med om ett liknande fall tidigare”

Ålandsdelegationens ordförande om behörighetstvisten kring elskatten.
Roger Höglund, finansminister

Finansministern kommenterar bidragsbeskedet

”Visar att paragrafen fungerar som den ska”
Peter Lindbäck *** Local Caption *** @Bildtext: Landshövdingen Peter Lindbäck säger att vårdreformen i sin nuvarande form omöjligt kan gå igenom riksdagen.@Foto:Foto: Daniel Eriksson

"Ett element som hör hemma någon annanstans"

Ålandsdelegations ordförande kommenterar språkkraven.
Lagböcker, lag, Finlands lag, Ålands lagsamling *** Local Caption *** @Bildtext:I snart 20 år har den åländska lagberedningen haft problem med för lagtinget svårtolkade bestämmelser i Finlands grundlag.@Foto:Foto: Daniel Eriksson

HD påpekar brister 
i ny näringsrättslag

”Inget av deras argument håller”, säger vicelantrådet.

Byte av ledamot i Ålandsdelegation