Turister, sommar, östrahamnen, hamn, folk, båt, juli
Foto:

Bild

Turiståland, håll ångan uppe

Turismen är viktig för hela Åland. Därför är det nu dags att ta sikte på hur den ska utvecklas de kommande tio åren.

 

Att turistbranschen är viktig för Åland stod klart när vi såg pandemin slå sönder såväl den landbaserade turismen som den sjöbaserade.

Efter pandemin har turisterna däremot snabbt hittat tillbaka till Åland och till exempel visade augustis siffror på rekordmånga hotellövernattningar. Åland är tillbaka som turistmål och det med besked.

Sommaren har visat goda siffror för våra passagerarrederier och den landsbaserade turismen kan även den se tillbaka på en bra sommar.

Antalet hotellövernattningar har under perioden januari till augusti ökat med 9 procent i jämförelse med samma period 2019 och det är främst de finländska gästerna som fortsätter att öka. Samtidigt ser vi att även svenskarna har hittat tillbaka till Åland. Inte ännu på samma nivå som innan pandemin, men med tanke på att stora delar av Visit Ålands marknadsföringspott går på den finska marknaden måste de svenska siffrorna anses bra. För att ytterligare stärka den positiva bilden kan vi konstatera att till exempel april månad 2022 visade på ett antal övernattningar som aldrig uppvisats på Åland under 2000-talet och man har slagit rekord fem månader i rad. Riktigt bra siffror med andra ord.

Under fjolåret såg vi att Åland numera även lockar under hösten. Antalet övernattningar på inkvarteringsanläggningarna var betydligt högre under perioden oktober till december 2021 än 2019 – samma period.

Givetvis är det för tidigt att säga om nuvarande höst blir lika bra, men mycket talar för det.

Med högre inflation och högre räntor att vänta blir det allt dyrare att resa. Lägg därtill en allt mer miljömedveten konsumtion så finns det mycket som talar för en fortsatt stark tillväxt av den åländska turismen med närområdena som huvudmarknad. Lätt tillgängligt till ett hyfsat pris och med en känsla att vara utomlands har Åland starka försäljningsargument, men inget kommer lätt och utan målinriktat arbete. För snart tio år sedan samlades branschen tillsammans med näringslivsorganisationer och landskapsregeringen för att ta fram en turismstrategi. Tydliga riktlinjer kom ut av arbetet och branschen fick en gemensam strategi som sträckte sig fram till 2022 – och det var inte bara en strategi med fina ord. Många av de insatser som finns definierade i den har omformats till verkliga insatser.

Åland har i dag bättre hotellstandard, branschen jobbar kontinuerligt med att utveckla event och konferensprodukten. Inte minst har olika utbildningsinsatser och certifieringar genomförts för att stärka destinationen. Bara för att nämna några av de saker som kom fram av det tidigare strategiarbetet.

Arbetet med att ta fram en ny strategi för branschen är nu återigen aktuell när landskapsregeringen har tillsatt en samordningsgrupp. Däremot har man valt att namnge arbetet som en färdplan och hittills är enbart offentliga institutioner och näringslivsorganisationerna med.

Det som är oroväckande, i detta tidiga stadie, är att man kallar det för en färdplan. En plan som ska in under utvecklings- och hållbarhetsagendan för 2023-2030. I detta finns stora risker att en sådan inriktning tar bort fokus från branschens verkliga behov och möjligheter. Därför borde landskapsregeringen snabbt få in fler företag i arbetet och kalla det för en strategi med fokus på branschens behov. För helt ärligt behöver det vara en tydlig fokusering på branschens möjligheter till tillväxt.

Tydliga mål leder till tydliga resultat. Allt som togs upp i den tidigare strategin har givetvis inte förverkligats, men mycket har genomförts. Insatser som har lyft Åland som destination.

När arbetet med en ny strategi nu påbörjas är det viktigt att branschens olika aktörer återigen samlar sig och talar ihop sig. Att fokus läggs på lönsamhet och tillväxt samt att företagen är de som sätter agendan – inte politiker eller särintressen utanför branschen. Då får Turiståland en bra start och ett gemensamt mål att sträva mot de kommande tio åren.

 

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss