Foto:

Nedstängning kräver nya stöd

Ålands näringsliv hoppas på återinförda lokala stöd till företag som drabbas av pågående nedstängning. Stöden skulle vara mer än välkomna hos många hårt ansatta företagare.

Finlands grundlag stipulerar klart och tydligt allas rätt att, inom lagens övriga ramar, bedriva näring. När myndigheterna i och med nedstängningen av samhället fråntar oss medborgare denna rätt behövs kompensationer.

Sedan starten av pandemin har det förekommit en mängd olika stödåtgärder och hårt drabbade företag har bland annat erhållit kostnadsstöd. Även Ålands landskapsregering (LR) var tidig med att införa stöd då Åland stängdes ned våren 2020.
Visst blev det lite fnurror på tråden då saken skulle redas upp gällande behörigheter mellan finska staten och Ålands landskapsregering, men LR agerade snabbt och stöd kom ut. Det var viktigt då snabbhet är a och o i dessa sammanhang. För bakom står ofta en liten åländsk småföretagare som sliter med att få ihop vardagen. Inte bara för sig själv, utan även för att trygga arbetsplatser åt sina anställda och inte minst fortsätta leverera till sina kunder.

Det är på många sätt tur i oturen att Åland, så här långt, drabbas som värst av pandemin just nu. Januari är förvisso en tid av reor för den åländska handeln, men också en tid då många går ner i varv efter en intensiv julhandel. Det är således lätt att hålla med Marie Backman-Thors vid butiken Dress Like Marie, när hon i Ålandstidningen den 10 januari konstaterar att vi ska vara tacksamma att det händer nu när vi inte har högsäsong. Om samma nedstängning hade inträffat i maj eller juni skulle det ha varit katastrof för stora delar av det åländska näringslivet. Nu finns det i alla fall teoretiskt större möjligheter till att parera nedstängningen.
Från och till har det jublats över att det åländska näringslivet har klarat sig så pass bra genom pandemin. Och det var sommaren 2021 som på många sätt blev direkt avgörande. Sommaren gjorde att de allt mer sinande företagskassorna kunde fyllas på så att andrum kunde skapas för den enskilde företagaren. Samtidigt är det kanske lätt för många att tro att allt nu är som vanligt igen. Det är tyvärr inte hela sanningen.
Såren, som snart två år av pandemi har medfört det åländska näringslivet, är omfattande. Visst finns det de företag som det gått bra för, men många brottas fortfarande med en vardag som är långt ifrån det normala man hade innan pandemin. En nivå där nödlån inte fanns och där man som företagare kunde lyfta lön. Där ackumulerade skulder över tid låg på en helt annan nivå än i dag. Många företag är ännu inte på banan efter föregående år och varje dag som nedstängningen pågår är förödande.
Längden på nedstängningen är således direkt avgörande för hur allvarlig skada de åländska företagen kommer att lida av det som pågår. Rör det sig om en nedstängning ett par veckor klarar sig många, men börjar vi prata mer än en månad kommer tyvärr permitteringar och hot om nedläggningar som ett brev på posten. Då är stöd det enda som kan hjälpa en hårt ansatt företagare att ta sig ur den storm som råder.
I morgon onsdag ska den så kallade aktionsgruppen sätta sig ner för att se över vilka lokala åtgärder som kan vidtas för att hjälpa det åländska näringslivet. För tillfället finns ett statligt kostnadsstöd att söka, men det riktar sig särskilt till företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen. Beredningen av ett sjätte kostnadsstöd är i full gång, och det kommer med största sannolikhet inom en snar framtid.
Det åländska näringslivet är med andra ord långt ifrån återställt från pandemins tidigare negativa effekter. Nu har vi återigen fått en våg av utmaningar som ställer till det för redan hårt ansatta företag och företagare. Det drabbar oss alla – i form av osäkerhet inför framtiden, arbetsplatser och den enskilde företagarens företag. Men även en osäkerhet i kommande serviceutbud för oss alla på Åland.

Alla drabbas givetvis inte lika hårt, men många och det kan i värsta fall påverka långt fler än en enskild företagare. Därför har LR, men även den finska regeringen, en stor uppgift att fylla och den åländska aktionsgruppens möte i morgon blir därmed väldigt viktigt. En proaktivitet där kan säkra många åländska arbetsplatser och vårt åländska utbud.
Vi får hoppas att de lyckas och mycket talar redan för det. För LR har som sagt tidigare visat att man i liknande situationer, tillsammans med det åländska näringslivet, kan agera snabbt och tydligt. Vi får hoppas att takterna sitter i och att vi förutom ett kommande kostnadsstöd även kan få se en stödinsats från LR. Det tjänar vi alla på när medborgarens rätt till att bedriva näring har blivit så hårt ansatt som den återigen blivit med denna nedstängning.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss