Foto:

Varför ska vi mellan 65 och 70 drabbas?

Just nu har THL, vaccinationsexperter och ÅHS gått in för att Astra Zenecas vaccin ska ges åt gruppen 65 -70. Detta tydligen för att statistiken ger vid handen att särskilt yngre än 65 har en viss risk att drabbas av blodpropp/ blödning. Vi hörde att någon förståsigpåare bedömde risken gällande Astra Zeneca-vaccinet som lägre än att drabbas av ett blixtnedslag. Samtidigt berättades att tre personer i Finland, som hade fått Astra Zenekas vaccin, hade fått blodpropp och av dessa tre hade en avlidit. Vi har svårt att tro att jämförelsen med blixtnedslag är realistisk.

Var ligger logiken med att just 65-70 skulle vara mindre utsatta för nämnda risker än 70-plussare? Dessa ska tydligen även i fortsättningen få Pfizer.

Om vi nu som tillhör gruppen 65-70 år väntar en tid, tills de flesta i gruppen fått Astra Zeneca-vaccinet – kan vi då i det läget räkna med att få Pfizer eller något annat vaccin som inte bedöms på samma sätt ge blodproppsrisk, om vi väntar ännu en tid?

Även om sannolikheten är liten att drabbas, så finns risken. Vissa länder har tydligen redan beslutat att sluta vaccinera med Astra Zeneca- och Johnsson & Johnsson-vaccinet, och detta säkert av nämnda risker. Varför ska då vi i 65-70-gruppen utsättas?

Hoppas vi får svar från sakkunniga, i tidningen och landskapets presskonferens

Två av många i gruppen 65-70 år

Hittat fel i texten? Skriv till oss