Foto:

Finlands femte Unesco Global Geopark godkänd, när får Åland sin?

Finlands femte geopark, Lappajärvi kratersjö, har den 27 mars 2024 blivit tilldelad Unescostatus och ingår i Global Geoparks nätverk.

Totalt finns det nu 213 Unesco Global Geoparker (UGGp) i 48 i länder över hela världen. En Unesco-park belyser ett område med intressant geologi, dess natur, kultur och kulturhistoriska särart. Global Geoparks-nätverket (GGN) öppnar för en global marknadsföring och internationella samarbetsprojekt inriktat på hållbar turism och utbildning. Unesco-certifieringen och återkommande utvärderingar garanterar att geoparken förverkligas och utvecklas på en hållbar grund och att den kvalitetsmässigt håller tillräckligt hög nivå samt att dessa nivåer även bibehålls över tid.

Redan 2014 fanns det långt gångna planer på att försöka etablera en Unesco geopark över arkipelagen mellan Sverige, Åland och Finland. Projektet var preliminärt godkänt av finska geopark-kommittén och Geologiska forskningscentralen som ett utmärkt område och ett koncept med goda förutsättningar för att godkännas som en Unesco-geopark.

Tyvärr lyckades man inte skapa en tillräckligt stark och bred projektorganisation trots tänkta finländska och svenska samarbetspartners som under Novias projektledning kunnat driva etableringen som ett Central Baltic EU-projekt medan ett lämpligt program var tillgängligt.
Kanske tiden nu börjar bli mogen för ett nytt försök? Vår arkipelag är fortsättningsvis ett geologiskt världsunikt område där en 2.000 miljoner år lång historia kan läsas i de fönster bakåt i tiden som våra blankpolerade klippor utgör. Vår kulturhistoria baserar sig fortsättningsvis på denna grund och det landskap som de geologiska förutsättningarna skapat.

I Finland har man sedan 2015 etablerat fem av Unesco godkända geoparker och visat att konceptet är genomförbart och ekonomiskt hållbart. Man har visat på betydande ökning av naturturismen i de områden som godkänts som Unesco Global Geoparks. Visit Ålands undersökning från 2013 visar att bland det viktigaste för besökare som besöker en plats för några dagar är olika naturupplevelser och historia plus restauranger och shopping.

The Unesco Global Geopark in the Archipelago skulle fortsättningsvis vara ett utmärkt verktyg för marknadsföring och nätverkande för att lyfta fram vår unika arkipelag med befintliga samt nya natur- och kulturupplevelser och aktiviteter.

Stig Abrahamsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss