250222 , 25022022 , 20220225 , Mise , Miro Transport ,  sophantering i Mariehamn , soptömning , Mise , sortering , soptunna , sophämtning , soptransport , hushållsavfall , avfallshantering , sopor , sopbil , avfall
Nu ska kunden få mer att säga till om kring tömningsintervaller.
Foto: Robert Jansson

Bild

Verksamhetsledaren slutar på Mise

Verksamhetsledaren på Mise, Sofie Dahlsten, har sagt upp sig efter 15 år i organisationen.
Vid dagens stämma fastslogs höjda avfallstaxor för 2023.
Hittat fel i texten? Skriv till oss