031019 , 03102019 , 20191003 , Alandia , Liv-Alandia, Försäkringsbolag , försäkring *** Local Caption *** @Bildtext:Alandia planerar att sälja sina lagstadgade försäkringar för att renodla sin verksamhet.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres
En lägre skadekvot bidrog till att Alandia under 2022 kunde bättra på sitt försäkringstekniska bidrag.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Plus på försäkringssidan – men lägre vinst för Alandia

Den negativa utvecklingen på placeringsmarknaden syns i Alandias resultat för 2022.
Totalresultatet landade på två miljoner euro jämfört med 18,4 euro 2021.
Tack vare en sjunkande skadekvot lyckades man dock redovisa en förbättring i försäkringsverksamheten.
Hittat fel i texten? Skriv till oss