Alandia.
Alandia Försäkring säljer sina lagstadgade försäkringar för att renodla verksamheten.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Alandia vill sälja lagstadgade försäkringar

Alandia Försäkring har undertecknat en avsiktsförklaring med LokalTapiola om att sälja sitt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd jämte kundrelationer.
– Försäljningen är en fortsättning på vår strategi att bli ett renodlat sjöförsäkringsbolag, säger Alandias vd Tony Karlström.
Hittat fel i texten? Skriv till oss