250222 , 25022022 , 20220225 , Mise , Miro Transport ,  sophantering i Mariehamn , soptömning , Mise , sortering , soptunna , sophämtning , soptransport , hushållsavfall , avfallshantering , sopor , sopbil , avfall
Ett reviderat lagförslag om kommunal avfallshantering ger fastighetsägarna fria händer att välja om man har flerfackssortering eller använder återvinningstationer.
Foto: Robert Jansson

Bild

Kritik mot lagförslag om avfallshantering

Just nu är ett ändrat lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering ute på remiss. Lagen innehåller avvikelser från rikslagen och ger fastighetsägarna ökad bestämmanderätt.

– Det finns risk för att sorteringsgraden blir lägre och att kostnaderna ökar, säger Mises styrelseordförande Anna Holmström (C).
Hittat fel i texten? Skriv till oss