Enheten för jakt och vildvård måste avbryta skyddsjakten på havsörn vid Lågskär.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Domstol stoppar skyddsjakt på havsörn

Högsta förvaltningsdomstolen avbryter verkställigheten av Ålands landskapsregerings beslut att tillåta jakt på havsörn inom Lågskärs område.

Hittat fel i texten? Skriv till oss