050620 , 05062020 , 20200605 , Skolavslutning , grundskolorna hade sin sommaravslutning , skola , Strandnäs högstadieskola , Rektor Mikael Rosbäck en annorlunda avslutning där föräldrar inte fick närvara pga corona pandemin , Covid-19 , sommarlov
Mikael Rosbäck.
Foto: Robert Jansson

Bild

Bildningschefen: En markering mot agerandet

Staden ser allvarligt på att en rektor missköter sina arbetsuppgifter, säger bildningschefen Mikael Rosbäck med anledning av varningen till Medis rektor Siv Ekström.
Hittat fel i texten? Skriv till oss