Mariehamns elnät Ab och Dennis Janssons bolag Mariepark Ab har kommit överens om priset som Elnät Ab betalar för att köpa byggnaden och lösa Mariepark Ab från legorätten. Men stadens nödvändiga godkännande saknas.@Foto:<f"Geneva"><\n><f$>Daniel Eriksson<\n>
Innan stadsstyrelsen fattar beslut om Mariepark vill man ha en utredning om vad området kan användas till.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Återremiss i ärende om köp av Mariepark

Vad ska området användas till?
Den frågan ska utredas mer innan stadsstyrelsen fattar beslut i ärendet om ett eventuellt köp av Mariepark.
Hittat fel i texten? Skriv till oss