Ödesmöte för nya självstyrelselagen

Nästa vecka ska landskapsregeringen diskutera självstyrelselagen i ett möte som kan betyda slutet för revisionen för denna gång.

Fredsinstitutet jämför EU:s roll i autonomier

Löfströms möte med Kiuru: ”Väldigt ärligt samtal”

LR överväger att gå till HD för att få behörighetsfrågan granskad efter Social- och hälsovårdsministeriets beslut om restaurangbegränsningar på Åland.

Nina Fellman tolkar mikrokosmos Åland

Ny bok förklarar Ålandsexemplet.

Åland nu associerad medlem i Unesco

Unesco generalförsamling i Paris har i dag beslutat att välkomna Åland som associerad medlem i Unesco.

"Finland är en öststat i sin behandling av Åland"

Man döljer den politiska viljan bakom juridiken, menar professor Jan Sundberg.

Seminariedeltagare har covid-19

En av de deltagare som besökte Åland för onsdagens demilitariseringsseminarium har vid hemkomsten testat positivt för covid-19.

Pompa och ståt när demilitariseringen firades

Det rådde feststämning i plenisalen i lagtinget i går när Ålandskonventionen firade sin 100-årsdag.

Lantrådet i möte med statsministern

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) och Finlands statsminister, Sanna Marin (SDP), har i dag tisdag hållit ett möte.

HD kritiskt mot förslaget till självstyrelselag

Relationen mellan självstyrelselagen och grundlagen är otydlig, anser Högsta domstolen i sitt remissvar.

”Flera frågor från 2018 ännu olösta”

Tidigare lantrådet om nya självstyrelseförslaget.

Tolv knäckfrågor för nya självstyrelsen

LR kan inte godkänna Justitieministeriets förslag till ny självtyrelselag, som den ser ut nu.

Ny bok om demokrati på Åland

14 författare skriver om demokratiperspektiv på Åland.

Kniviga frågor olösta i nya självstyrelselagen

Arbetet med revisionen av självstyrelselagen är just nu i ett kritiskt skede.

”Bryter upprepade gånger mot självstyrelselagen”

Landskapsregeringen (LR) skickar nu ett skarpt brev till statsrådets kansli.

Ministern Thomas Blomqvist: Besviken

Att landskapsregeringen (LR) hörs i frågor som påverkar Åland ska vara en självklarhet.
Steingrímur J. Sigfússon

”Utökad självstyrelse stärker demokratin”

Islands talman Steingrímur J. Sigfússon om de nordiska självstyrelserna.

"Åland behöver klarare målsättningar"

Statsvetaren Maria Ackrén om självstyrelsens utveckling.

Staten har tagit sig friheter man saknar stöd för

Rättsliga övertramp gentemot självstyrelsen och en bristande vilja till samarbete med Åland har präglat Finlands krisåtgärder.

Självstyrelsen diskuteras på Enigheten

”Åland har ingenstans att vända sig”

Ove Bring: Ålandsöverenskommelsen inte så bindande som många har bilden av.
Flaggor, lagtinget.

”Finns orsak att vara kritisk”

Många har bilden av att självstyrelselagen har fått en svagare status. Stämmer det? Tidigare lagstiftningsrådet Sten Palmgren reder ut vad som hänt.

”Ålands självstyrelse är i ett avgörande skede”

Nås inte en lösning under 2021 är risken att vi inte får en reviderad självstyrelselag på åländska villkor i modern tid, menar Harry Jansson (C).