Alandia shipping academy, brand, brandsläckning

”Batteribränder är ett stort gissel”

Intresset var stort när Alandica Shipping Academy i veckan ordnade ett informationstillfälle med inbjudna föreläsare.