Alandia shipping academy, brand, brandsläckning
En gasbrand anlagd under bilen sprutar upp emot en motorhuv besprutad med AVD. Värmekameror visar att temperaturen överstiger 400 grader, men trots det antänds inte motorhuven.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Bild

”Batteribränder är ett stort gissel”

Hur man hanterar bränder i litium-jonbatterier, som till exempel finns i elbilar, elcyklar och elskotrar, blir ett allt mer aktuellt problem för rederierna.

Intresset var stort när Alandica Shipping Academy i veckan ordnade ett informationstillfälle med inbjudna föreläsare, där man också demonstrerade potentiella släckningslösningar.
Hittat fel i texten? Skriv till oss