Sjöfartens ö-undantag godkändes av riksdagen

155 röstade för beslutet.
Veronica Thörnroos säger att det råder olika tolkningar om ö-undantaget, men ingen dispyt.

Olika tolkningar om ö-undantaget

I lördags skrev utvecklings- och hållbarhetsrådet huvudsekreterare Micke Larsson ett debattinlägg i Ålandstidningen – lantrådet har en annan tolking.