Förseningar på Föglölinjen

Juslin leder Föglö kommunfullmäktige

Besluten i fullmäktige var enhälliga.

Bostadshus i Föglö började brinna mitt i natten

Bygglov beviljat för Nordic Trout

Hus som övergivits och börjar förfalla är förfulande för landskapsbilden. Det anser Föglö kommun.

Har tröttnat på de gamla ödehusen

”Trist att de bara står”.
Föglö grundskola har renoverats i omgångar, men dras fortfarande bland annat med ventilationsproblem. Nu satsar kommunen pengar på att en gång för alla försöka få bukt med problemen.

Föglö budgeterar för ett storprojekt 2024

Men sedan stryps investeringarna

Svartmögel påträffat i kommunägt boende

Brandkostnader måste täckas

Fazerarvinge överför ägande av öar till bolag

”Helt unik i Europa”.

Föglö går in för höjd inkomstskatt

Vårdöstyrelse stöder inte skattehöjningar

Misslyckat försök med stiftelse för Vikingaborg

Entreprenören säger nu att arbetet tar ungefär två veckor att slutföra. Ekholm, där Föglö kommuns nya bostadsområde är placeras, syns mitt i bilden.

Föglö kräver entreprenör på vite för försenat projekt

Bolaget skyller på högt vattenstånd och blåst.

Sviktande golv ska utredas i Föglö skola

Beräkningarna av tunnelprojektet ska nu kompletteras med kostnaderna för bland annat skärgårdstrafiken för att få en helhetsbild av den totala kostnaden, enligt landskapets projektingenjör Elias Nilsson.

Olyckliga omständigheter – så förklarar LR sen info

Namninsamling startades när ny turlista kom på kort varsel.

Nytt larmsystem till Föglö kommun

Ådan lämnade två lastbilar kvar vid kaj, trots att bägge chaufförer var i god tid före avgång.

Ådan lämnade lastbilar på kajen

"Varför har man kösystem om man inte bryr sig om det?"
Föglöbutiken kan framöver komma att flytta till nya lokaler. ”Vi vet vad vi vill ha, och det är en ny butik”, säger bolagets styrelseordförande Michael Sundblom.

Planerar att bygga helt nya butikslokaler

Paxar tre tomter i Degerby för ändamålet.

Avslutar ärende om brand på Föglö

Brand i badrum på Föglö – grannar släckte

Polisen har startat en brandorsaksutredning.
Från och med den 29 februari 2024 sköts trafiken med ms Skarven av EW Finland.

Nytt företag tar över trafiken på Föglölinjen

Ansgar lämnar efter tio år.

Vill inte att hela trafikrådet byts ut

Föglö skola drabbad av ny mikrobtillväxt

Funnen i ytterväggarna.

Omfattar förslag till skyddshemslag

”Drömmar, svek och luffarschack” tar publiken tillbaks till 70-talet

Sommarens teater på Föglö är devis självbiografisk.