Återval i Eckerös presidium

080322 , 08032022 , 20203008 , Långnabba vindkraftpark , sista vindkraftverket montering av vingarna startar under kvällen , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:De tio vindkraftverken i Långnabba, Eckerö står nu på plats.<@Foto>Foto: Robert Jansson

Eckerö med på vindkraftverkens egen skattetopp

Kassako för kommunen.

Fortfarande Eckerö-nej till renovering av KHS

Sopor, sopsortering, avfall,

Brådskande hitta ny väg till avfallshantering

Vissa kommuner bryter mot Finlands nya avfallslag.
Eckerö, Kommunbilaga, Solgården,

Vill att kommunen ser över löner för närvårdare

Personalbristen inom äldreomsorgen i Eckerö ökat. Nu vill Axel Söderback, tf omvårdnadsledare, att kommunen utvärderar grundlönerna.

Inget ändrat beslut om Öjvägen

Vill ha en egen omsorgsledare

Eckerö köper tillbaka fastighet

Benjamin Sidorov, Ny patient- och klientombudsman

Vill hålla läget så stabilt som möjligt i kommunen

Eckerös nya tf kommundirektör Benjamin Sidorov befarar osäkra tider framöver.
Benjamin Sidorov, Ny patient- och klientombudsman

Benjamin Sidorov ny tf kommundirektör i Eckerö

Ger kommunen tid för ordinarie rekrytering.
120220 , 12022020 , 20200212 , Eckerö nya Kommundirektör Raine Katajamäki , Kommun , direktör , kommunkansli , Eckerö Kommundirektör

Eckerö kommun utan kommundirektör

”Kom som ett plötsligt beslut”.

Eckerös föreningar kallas till möte i höst

Solgården Eckerö, bingo,

Trädgården på Solgården en plats där boende trivs

Bingo och soliga promenader fyller dagarna.

Tre procents budgetökning för Eckerönämnder

Tre procents budgetökning för Eckerönämnder

Fredagsfika med många diskussioner

Eckerös pensionärer samlas för samtal.

”Vi blandar oss inte i lokala schismer”

Obundnas ordförande om kritiken från Eckerö.

”Jag står helt ensam i Eckerös Obundna”

Johan Hilander om kritiken.

Stridighet splittrar Obundna i Eckerö

Tappar över 80 procent av de aktiva.

Eckerö kommun gjorde överskott 
på 780.000 euro

Öjvägens
 väglag går 
till domstol

Besväret har inlämnats.

Flera inbrott på västra Åland – greps efter tips

Två personer greps efter tips från allmänheten.

Eckerö kommun öppnar för ny lösning kring Öjvägen

Eckerö kommun kan tänka sig att stå för 40 procent av kostnaderna för att utföra de avslutande grundförbättringarna på Öjvägen.

Ny föreståndare för Eckerö skola

”Vi kommer att driva frågan vidare”

Öjvägens väglag framhåller fortfarande att vägen är byggd enligt de bygghandlingar som kommunen tidigare godkänt.