Mats Perämaa (Lib), Eva Mikkola-Karlström (Ålands Sjöfart rf) och Mathias Brunnsberg (Alandia Försäkring) höll en presskonferens inför den stundande mässan Sjöfartens Dag på Alandica under tisdagen.

Sjöfartens dag har växtvärk – intresset för stort för lokalerna

"Framgångskonceptet är dynamiken mellan de olika arrangörerna."
Talman Jörgen Pettersson (C) kritiseras i en insändare i Ålandstidningen den 18 april för att fortsättningsvis vara engagerad i tidskriften Ålands sjöfart. <@Fotograf>Robert Jansson

Talmannens oberoende ifrågasatt

” Det finns en liten övergångsperiod när jag hjälper honom med att hitta sin roll”.
Jörgen Pettersson (C) är lagtingets nya talman. Han blir historisk eftersom han är första ersättaren som väljs till talman.

Jörgen Pettersson lämnar rollen som publisher för Ålands Sjöfart

”Nödvändigt att koncentrera krafterna på uppdraget som talman”.