Talman Jörgen Pettersson (C) kritiseras i en insändare i Ålandstidningen den 18 april för att fortsättningsvis vara engagerad i tidskriften Ålands sjöfart. <@Fotograf>Robert Jansson
Foto:

Bild

Talmannens oberoende ifrågasatt

Anders Holmberg (MSÅ) riktar skarp kritik mot talman Jörgen Pettersson (C) och menar att talmannen inte lämnat uppdraget vid tidskriften Ålands sjöfart.

Jörgen Pettersson nekar till att han är engagerad, annat än som rådgivare under en övergångsperiod.

Hittat fel i texten? Skriv till oss