Foto:

Trots avtalet kommer vindkraften bli en av valets hetaste frågor

En allt större rörelse av skepsis mot den planerade satsningen på havsbaserad vindkraft har blivit tydlig de senaste månaderna. Hur kommer det att påverka valet – och kommer partierna att hålla det ingångna avtalet om att stå fast vid satsningen?

I slutet av juni tecknade Centern, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Hållbart initiativ och Ålands framtid under ett avtal om hur arbetet med den jättelika satsningen på havsbaserad vindkraft ska gå vidare. Dels ville man skapa en grund och en vägkarta för projektet – men det handlade också om lagtingsvalet och politik.

I och med avtalet har de sex partierna, mellan vilka rimligtvis nästa regeringskoalition kommer att finnas, förbundit sig till att stå fast vid att projektet ska genomföras. Det är lite av en ömsesidig försäkring om att inget av partierna i en het valrörelse får för sig att göra ett lappkast och locka vindkraftsskeptiker.
Men det finns ändå skäl att undra om alla sex partierna kommer att stå för vad man avtalat.

På bara några dagar har den nystartade Facebookgruppen ”Rädda Norrhavet” samlat uppemot 650 medlemmar. I forumet diskuteras den planerade jättesatsningen på havsbaserad vindkraft i havet norr om Åland.

Tonläget från debattörerna varierar, vissa tror på vindkraften som en del i omställningen men vill se möllorna på andra ställen än i Norrhavet. Andra menar att vindkraftssatsningen inte behövs eftersom klimatlarmen är överdrivna eller felaktiga. Sedan finns det också ett antal debattörer som tillsammans med vindkraftsföretagen försvarar planerna, som ansvarig minister Harry Jansson (C).
Oavsett hur man ser på frågan är en sak säker: planerna på havsbaserad vindkraft väcker känslor. Stora känslor.
Just sådana känslor som partiernas avtal var tänkt att ”skydda” satsningens framtid mot.

Det krävs ingen större ansträngning för att inse att skepsisen, i många fall motståndet, mot planerna är betydligt större än vad våra folkvalda i lagtinget vill, eller kanske anar. Runt om i diskussionsforum vädras ömsom oro, ömsom ilska mot planerna på hundratals mycket höga vindmöllor i havet. Som ofta i debatter av den här sorten blandas ogrundade känsloutspel med välgrundade frågor om påverkan på allt från fågelliv till nattsömn på grund av de ljuskällor möllorna måste ha.

Det är en oro och en skepsis som de folkvalda måste ta på största allvar.
Harry Jansson har, som sagt, tagit flera debatter på Facebook och försökt förklara sin inställning. Men om satsningen ska ha en chans att vinna ett folkligt stöd måste fler förespråkare ställa sig vid hans sida.

Frågan om vindkraften kommer att bli en stor fråga i valrörelsen, trots att det var just vad de sex partierna hoppades undvika. Åländsk demokratis Stephan Toivonen kommer att sätta sitt partis politiska framtid på att frågan kan rädda platsen i lagtinget. Men också Obunden samling – som inte skrev under avtalet – vädrar en allt mer skeptisk hållning till vindkraftssatsningen.

I lagtingets omröstning i våras var det Toivonen och Ob:s Stellan Egeland som röstade nej, övriga stödde en fortsatt satsning.
Men i valrörelsen är det just de två partierna, ÅLD och Ob, som är alternativen för de som inte vill se en vindkraftspark norr om Åland.

Jobbigast kommer den utmaningen att bli för Centern vars väljare traditionellt ligger nära Ob. Centern har många gräsrötter och kärnväljare på norra Åland, och många har redan vädrat sitt missnöje med planerna. Samtidigt är partiets vice lantråd ansikte för hela satsningen.

Centerns ledning har redan, under den här mandatperioden, visat att man kan vika sig om det interna trycket blir för stort. När det började ryktas om att Centersympatisörer planerade ett landsbygdsparti för att öka landskapsandelarna till kommunerna, ja då tvärvände Centern och slängde åt kommunerna några miljoner som inte egentligen var planerade.
Hur agerar man i fråga om vindkraften? Slänger man sitt vice lantråd under bussen och går skeptikerna till mötes för att inte tappa röster – eller står man fast vid det avtal man slöt i somras?

Frågan har stor potential att bli valrörelsens riktiga krutdurk. Vi har sett många gånger tidigare att partier som känner att de inte har valvindarna med sig tvärvänt i frågor som kan vara antingen sänke eller hiss för partiet.

Men om något av partierna i sextetten som slöt avtalet lockas av en vändning måste den bli särdeles framgångsrik – annars är partiet näst intill garanterat att inte få sitta med i nästa regering. Brutna avtal är ingen bra grund att bygga lag på, nämligen.

Jonas Bladh

tel: 266 38

Hittat fel i texten? Skriv till oss