Foto:

Bild

Trender talar för den åländska turismnäringen

Det händer massor inom turismen och Åland tar nu nästa steg genom en ny turismstrategi för 2030. Arbetet är påbörjat och många trender talar för Åland.

Turismen är viktig – det råder det ingen tvekan om. Siffrorna är tydliga. Över 210.000 personer övernattar årligen på kommersiella åländska logianläggningar och turisterna lämnar närmare 330 miljoner euro efter sig.

Förutom att turismen bidrar till samhällsekonomin i stort är den även direkt avgörande för att Åland ska kunna upprätthålla den servicenivån vi har. Utan turister har vi inte samma utbud av handel och restauranger och pandemiåren gav en tydlig vink om vad utebliven turism medför.

För att fortsätta utveckla den åländska turismen pågår nu ett arbete med framtagande av en färdplan för den åländska turismen fram till 2030. Dylika arbeten har historiskt fungerat bra som grund för gemensamma satsningar och inte minst en gemensam målbild. Något som är av stor vikt i en bransch som präglas av många småföretag och där samarbete är ett måste för att lyckas.

Samtidigt som arbetet pågår ges nu även möjligheter för gemene man och kvinna att ge sin syn på den åländska turismen – att komma med förslag samt idéer.
Det är ett utmärkt sätt att fånga upp vad ålänningarna ser för potential med turismen, men även för att söka en större gemensam syn på turismen och dess utveckling.

För att Åland ska lyckas som turistdestination krävs även att vi ålänningar är goda Ålandsambassadörer utåt, men även goda värdar när turisterna väl är här. Lyckas vi utveckla denna del ännu ett snäpp från dagens nivå har vi en bra grund att stå på.

När man ser på turismen och dess trender i stort så haglar det av utredningar och rapporter. Det finns dock vissa trender som är tydliga som vi bör ta till oss för att lyckas och vet ni vad det bästa är med dem? Jo, trenderna talar väldigt mycket för en ö som Åland.

Enligt Turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet är den mest övergripande trenden att intresset för lokalt och inhemskt resande bara ökar, men även intresset för mindre turistorter. Resmål nära hemmet blir allt mer intressant. Det är till stor gagn för en ort som Åland – som redan i dag hittar sina turister i de absoluta närregionerna.

Därutöver vill resenärer allt mer resa grönare och mer ansvarsfullt. Även detta talar för Åland – där vi med färjetrafiken kan stoltsera med ett betydligt mer hållbart resande än till exempel orter som kräver långa flygresor.

Det Åland brottas med, när det kommer till de rådande trenderna, är efterfrågan på aktiviteter och den starka trenden för utomhusaktiviteter. Förvisso finns fina embryon till detta, men vi vet även att många turister i tidigare studier påtalat att de tycker det finns för lite att göra på Åland. Här finns möjligheter för Åland att ytterligare synliggöra allt som går att göra genom tydligare paketering och ökad information. För fortfarande tar vi lite för lätt på den delen och tar för givet att såväl ålänningar som besökare ska känna till vad som finns att göra, men inte minst var aktiviteterna rent geografiskt är lokaliserade.

Skyltning, digital information och broschyrer behövs för att vi ska kunna ta nästa steg, men även ännu bättre förbindelser. Med det sagt behöver det påpekas att det inte behöver ske i landskapsregeringens regi utan med fördel kan ske i privat regi – för här finns potential.

Även om det hållbara resandet växer starkt kan vi inte undgå det faktum att bristen på fungerande flygtrafik ställer till det för den landbaserade turistnäringen. Ju fler flyg och orter man flyger på desto fler turister. Det är ett faktum som går att styrka genom att se närmare på andra turistorter. Här har Åland en rejäl utmaning och vi ska hoppas att gruppen bakom den kommande strategin gör en ordentlig hemläxa på den punkten för här finns det möjligheter.

Det syns inte minst på Gotland, som i sommar utökar flygtrafiken med två nya linjer till Oslo och Århus och för närvarande har sju olika bolag som flyger till Visby. Till och med från Helsingfors – en destination som Åland har stora problem med att få en fungerande flygtrafik på.

Det finns således mycket som talar för Åland och det pågående arbetet ger stora möjligheter till utveckling. För hur vi än vrider och vänder på det hela är Åland starkt beroende av turismen och kommer så att vara en lång tid framöver. Samtidigt besitter vi en stor potential.

Daniel Dahlén
daniel.dahlenalandstidningen.ax

Hittat fel i texten? Skriv till oss