PAss
Foto:

Bild

Slopa orimliga krav på id-kontroll

Id-kontrollerna i hamnarna ska fortsätta. Detta trots stora protester från branschen samt regelverkets mycket oklara syfte.

Efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina införde den svenska regeringen tvingande krav om id-kontroller på passagerarfartyg. Ett regelverk som vid tillfället för beslutet med en befarad stor flyktingström från Ukraina kunde ses som väl motiverat.

När svenska regeringen nu väljer att förlänga det temporära kravet om kontroll till den sista december utan kompensation till rederierna och utan en hållbar motivering förefaller beslutet vara mer av politisk rappakalja än ett beslut som fyller en faktisk funktion.

När du och jag i dag reser med färja till Sverige behöver vi uppvisa legitimation. Syftet med dessa temporära id-kontroller är sannolikt att få en, från myndigheternas sida, upplevd större kontroll inför en befarad större flyktingvåg från Ukraina.

Utan kompensation har rederierna påförts denna myndighetsuppgift och upprätthållit den under stora delar av året. När den svenska regeringen nu beslutat om fortsatta krav på id-kontroller året ut är det därmed lätt att förstå branschens frustration.

Rederierna ska enligt gällande lagstiftning upprätthålla passagerarlistor. Listor har syftet att påvisa hur många personer som befinner sig ombord och vilka dessa personer är om det skulle ske en olycka eller annan incident till sjöss.

Enligt detta regelverk finns det även en skyldighet att kontrollera id-handlingar om det finns misstankar om att uppgifterna som lämnats inte stämmer.
Detta är ett väl inarbetat regelverk och rederierna följer noggrant regelverket. Men det räcker inte säger den svenska regeringen.

Rederinäringen med branschorganisationen Svensk sjöfart i spetsen har i omgångar protesterat mot de temporära reglerna om id-kontroll.

Trots höga protester och markeringar beslutade ändå den svenska regeringen förlänga kravet på kontroller till den sista december och den svenska infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) utesluter inte att det temporära regelverket är här för att stanna.

Syftet med regelverket är, enligt Tomas Eneroth, att säkerställa ordning och reda ombord. Samtidigt tillade han i en artikel i SvD att passagerarlistorna inte räcker till.

En bild av verkligheten som Svensk sjöfart inte delar utan dessutom hävdar står i direkt strid med gällande EU-direktiv.

I slutet av juli sade Viking Lines säkerhetschef Dan Roberts till Ålandstidningen att det finns praktiska utmaningar med genomförandet av dessa id-kontroller och att det är dessutom en myndighetsuppgift som nu utförs av rederierna.

För många är uppvisandet av id inte en stor sak. Det går av bara farten. Men vi behöver inte mer regelverk när det finns system som redan fungerar. Vi behöver dessutom inte ytterligare inskränkningar av den fria rörligheten inom EU.

Inte behöver rederier, liksom övriga branscher, påföras onödiga kostnader när man försöker återhämta sig från den nedstängning av samhället som myndigheterna gjorde i och med pandemin. I synnerhet när vi dessutom med säkerhet vet att den befarade flyktingvågen i dag enbart rör sig om några enstaka individer som nyttjar färjorna.
Det är dags för den svenska regeringen att lyssna på branschen och se till att det inte blir någon förlängning av regelverket efter den sista december. Det finns viktigare insatser att göra för att stärka säkerheten – inte minst när det gäller bevakningen av EU:s yttre gräns.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss