Skärpning, Tullen!

Foto:
Frustrationen inom det åländska näringslivet växer. Finländska Tullens avsikter är svårtolkade och i värsta fall hotas stora delar av den åländska handeln i och med införandet av nya rutiner i och med EU:s tullregler.

EU:s tullregelverk, den så kallade tullkodexen, förutsätter att elektroniska tulldeklarationer används senast 2025. Arbetet har fortgått under en längre tid och förändringar ska införas stegvis. Nästa steg är att ta i bruk ett importförtullningsprogram för företag och privatpersoner i Finland samt på Åland.

Tullen har utlovat ett förenklat tullförfarande för Åland för att möjliggöra handel över gränserna men det blir allt tydligare att det är ett spel för galleriet.

Redan i april ska dessa regler vara införda på Åland och de åländska företagen står ännu med stora frågetecken kring hur handeln över skattegränsen ska hanteras i april.

Visserligen har landskapsregeringen tillsatt någon form av arbetsgrupp för hantering av ärendet, men enligt uppgifter till Ålandstidningen har denna grupp inte ännu sammankallats. Och april rycker allt närmare.

För att klara inkommande och utgående varuflöden kommer det att krävas stora förändringar i samtliga aktörers administration och affärssystem. Görs inte dessa anpassningar får vi stora problem med hanteringen av import och export över skattegränsen. I värsta fall kan stora lager med varor uppstå eftersom varorna inte blir släppta över gränsen.

Åländska företag, men även privatpersoner, kan då uppleva liknande bekymmer att få varor till Åland som lastbilsköerna mellan Dover och Calais på grund av brexit uppvisat.

I september 2020 berättade Tullen att allt skulle vara ordnat och ett enkelt tullförfarande skulle vara på plats redan i november 2020. Liksom många gånger tidigare, när det gäller tullkodexens implementering, valde man att skjuta på det hela.

Även om den Tullen i september lovade ett enkelt tullförfarande har man nu ändrat sin retorik och pratar numera om att det ”nog” kommer en förenklat förfarande. Tydliga direktiv saknas och Tullens trovärdighet är tyvärr skadad efter många svikna löften genom åren, så det är synnerligen svårt att veta vad som gäller.

Mer oroväckande blir det när Tullens otydlighet bara fortsätter. När det åländska näringslivet ber om klara besked ger Tullen instruktioner per mejl, men man är samtidigt tydlig med att svar som ges över mejl inte är bindande. Det får inte gå till på detta sätt i en rättsstat. Tydlighet och transparens ska gälla från myndigheternas sida.

Det blir tyvärr allt tydligare att Tullen inte tar sina uppgifter på allvar utan som vi sett tidigare är det viktigare att stoltsera på sociala media när man gör tillslag, som det man tidigare gjorde mot Åland post, än att sköta sina grundläggande uppgifter.

Hotet mot gränshandeln är här och det är allvar. Det är Tullen som bär ansvaret, men det är även av synnerligen stor vikt för såväl landskapet som det åländska näringslivet att vi ser en lösning innan april. Då räcker det inte med otydliga svar och formuleringar som säger att det "nog" ska lösa sig. Mer måste begäras av Tullen. Det är dags att sätta ner foten.

Hittat fel i texten? Skriv till oss