Montreal, Canada - 28 February 2018: Stacked cryptocurrency coins (Bitcoin, Ethereum, Litecoins)
Den senaste tidens volatila utveckling på kryptomarknaden är definitivt inte ett argument för att förbjuda dem. Snarare är det en påminnelse om hur det nuvarande finansiella systemet kan ställa till saker.
Foto: iStock
Foto:

Bild

Inte nyktert att döma ut kryptomarknaden redan

Kritiker har länge hävdat att kryptovalutor är värdelösa och den senaste tidens krasch har övertygat många om att de hela tiden haft rätt. Det är inte ett nyktert sätt att se på saken.

Det har varit ett svettigt år på finansmarknaden och särskilt mycket stryk har kryptomarknaden fått ta. Bara sedan november har kryptovalutornas börsvärde mer än halverats. Den största och mest kända kryptovalutan bitcoin har fallit 70 procent sedan all time high-noteringen i november.

Kryptovalutor, i synnerhet bitcoin, har länge varit en het potatis men särskilt mycket uppmärksamhet har diskussionen fått i kölvattnet av pandemin och under ruset 2021. Samtidigt som allt fler skaffat sig en kryptoplånbok har kritikerna stått fast vid sina prognoser om en kollaps och avfärdat allt som en bluff.

Att marknaden på senaste tid rasat har övertygat kritikerna om att de hela tiden haft rätt: Kryptovalutor är inget annat än ett pyramidspel – och bitcoin, som varit kryptorörelsens kelgris och dröm om en decentraliserad valuta, är värdelös.

Men att priset går ner är ett väldigt dåligt argument i sammanhanget. Förklaringen till det hittar vi snarast i centralbankernas vanskötsel av ekonomierna under de senaste decenniet. Och när den våldsamma inflationen nu till slut tvingar dem att strama åt penningpolitiken leder det förstås till en försäljning av mer riskfyllda tillgångar. Utvecklingen har varit densamma för teknikaktier och högavkastande obligationer.

Tesen att bitcoin i sig är en pålitligt ”store of value” i likhet med guld har förstås fått sig en käftsmäll. Samtidigt har så kallade altcoins och ouppbackade stablecoins, alltså kryptovalutor vars växelkurs är knutna till en annan valuta och som fungerar som en bro mellan traditionella banker och blockchainvärlden, blivit blottade.

Hög nivå av spekulation leder till volatilitet under oroliga tider och raset må ha skadat uppfattningen av bitcoin, men samtidigt har det exponerat svagheter i kryptosystemet som på sikt antagligen är positivt.

Kryptomarknaden består helt klart av en hel del skumma valutor och aktörer. Men det finns också de som inte är det, och som i grunden har potential. Att kursen är volatil under tider av hög spekulation och i spåren av en expansiv penningpolitik är inte argument mot bitcoin. Snarare tvärtom. Bitcoins värde ligger i infrastrukturen och det är centralbankerna som borde ställas till svars för sin penningpolitik.

Och kryptovalutor är ju som bekant en motpol till det nuvarande finansiella systemet. På sikt lovar de både innovationer inom äganderätt och möjligheten att kunna kringgå banker för att skapa ett mindre centraliserat finansiellt system.

Vissa kritiker vill att hela kryptosystemet förbjuds. Andra vill att det regleras lika hårt som banker. Oavsett vilket skulle sådana åtgärder skada hela syftet med kryptovalutor och det är inte rätt väg.

Vi vet ännu inte hur långt den nuvarande ekonomiska krisen kommer att gå, men väldigt lite talar för att vi ens är nära slutet. Det är mer än tio år av centralbankernas dopning som tagit oss till var vi är i dag. Deras politik har drivit på en vansinnig tillgångsinflation och ökat klyftorna i samhället.

Att då med bestämd uppfattning fortsätta i samma spår och avfärda allt annat känns inte nyktert.

Den senaste tidens volatila utveckling på kryptomarknaden är definitivt inte ett argument för att förbjuda dem. Snarare är det en påminnelse om hur det nuvarande finansiella systemet kan ställa till saker, och en möjlighet att på riktigt börja sortera ut de skumma och opålitliga delarna av kryptomarknaden för att på sikt skydda både användare och institutioner med pålitlig information.

Kevin Eriksson

Hittat fel i texten? Skriv till oss