Foto:

Finns skäl att fira Europadagen

I dag firas Europadagen runt om i Europa. Några benämner dagen som EU:s nationaldag, men låt oss hellre betona att 9 maj 1950 var starten på ett samarbete som än i dag ger oss fred och stabilitet mellan EU:s medlemsländer.

Den 9 maj är det årsdagen av Schumandeklarationen. Deklarationen som lade grunden för ett politiskt samarbete som skulle göra ett nytt krig otänkbart och ett startskott för det vi i dag kallar EU.

Visst har vi som EU-medlemmar utmaningar, men i det stora har fredsprojektet EU varit ett lyckat projekt för Europa. Ett projekt som nu, i tider av oro och instabilitet, dessutom skänker oss en större trygghet samt stabilitet – såväl säkerhetspolitiskt som ekonomiskt.

Att uppmärksamma EU på Europadagen är långt ifrån självklart för många ålänningar. EU förknippas många gånger med detaljstyrning och byråkrati. För många är EU dessutom själva symbolen för överstatlighet och en organisation där byråkrater lägger sig i allt från vårjakt till tulldeklarationer. EU har sannerligen inte gjort det lätt för sig att bli populär på våra breddgrader.

Samtidigt får vi inte glömma att EU som projekt har lyckats bibehålla freden bland EU:s medlemsländer och gjort forna arvfiender till vänner. Det är värt att hålla i minne när fred i Europa är långt ifrån givet.

Resan som Åland gjort som EU-medlem är stark. Visst finns mer att hämta från samarbetet, men samtidigt är det tydligt att Åland dragit nytta av samarbetet inom EU. Ökad ekonomisk stabilitet och en positiv inflyttning har bidragit till att Åland under sina år som medlem av EU växt sig starkare på flera plan. Men i de tider vi lever i är stabiliteten viktigare än någonsin och tryggheten att tillhöra något större viktig när den fria världens ideal utmanas.

Att EU står för trygghet blev Sverige och Finlands gemensamma skrivelse i mars till övriga medlemsländer ett tydligt tecken på. En påminnelse om att EU:s medlemsländer är skyldiga att hjälpa ett medlemsland som utsätts för väpnat angrepp.

I Lissabonfördraget stipuleras att en medlemsstat som utsätts för väpnat angrepp på sitt territorium ska få stöd och bistånd från övriga medlemsländer med alla till buds stående medel. En förpliktelse som ofta glöms bort i den pågående Nato-debatten, men som redan i dag skänker en stabilitet och säkerhet.

Det är lätt att rikta ilska mot EU och den byråkrati som unionen uppvisar. Det är även riktigt att vi förhåller oss kritiska till beslutsfattandet – inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.

Samtidigt är vi tryggare och säkrare när vi är medlemmar av EU. Vi har även en större möjlighet att påverka än om vi skulle stå utanför.

Denna ledare ska inte tolkas som att vi ska acceptera allt som byråkraterna och politikerna i Bryssel beslutar. Nej, den är snarare en påminnelse om att vi inte får glömma allt det positiva som EU står för. Låt oss därför uppmärksamma Europadagen och det samarbete som under en lång period givit stora delar av Europa fred. Något som sannerligen inte kan tas för givet i tider när demokrati, fred och det fria ordet är långt ifrån givna i stora delar av vår värld – även här i Europa.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss