Foto:

Vindkraft och vätgas

Man hoppas att landskapsregeringen (LR) är vakna och följer med i vad som händer. Angående vindkraften och komponenttillverkarna så har de gigantiska problem. GE (General Electric), Vestas och Siemens Energy dras samtliga med stora ekonomiska problem. Större och effektfullare snurror är lika med större problem, den utlovade livslängden håller inte.
Samtliga dessa dras med stora garantiåtaganden. Artiklar haglar ut , ”vindkraften har spelat ut sin roll”, ”vindkraftsaktier rasar” , ”solen går ner över vindkraften”, ”vindkraft en garanterad förlustaffär” , ”den havsbaserade vindkraften sju gånger dyrare än kärnkraft”, och så vidare.
Örsted och Vattenfall har hoppat av några projekt vilket tyder på ovanstående samt på att gemene man börjar vakna och säga nej tack.

Ilmatar och OX 2 är medvetna om branschens problem vilket bland annat innebär gigantiska kostnadsökningar. Nu gäller det för dem att inte tappa tempo gällande att övertyga de åländska politikerna. I princip samtidigt som ovanstående artiklar haglar ut så läser man i Ålandstidningen den 3.11 att ett nytt konsortium har bildats och som framställs som konkurrent till Ilmatar och OX 2.
Det nya konsortiet består bland annat av CIP (Copenhagen Infrastructure Partners). Konsortiet har inget namn än men projektet drivs under ”Åland Energy Island”. En branschtidning berättar att CIP nyligen supportat Ilmatar med 500 miljoner euro. Frågan blir nu om det nya konsortiet kan ses som en konkurrent till de övriga ? Det låter mera som att dessa två samarbetar, dock inte officiellt.

Ålandstidningen berättar vidare att det nya konsortiet har identifierat vätgas som en mycket viktig komponent i framtiden. Man undrar varför denna utopi om vätgas är så intressant. Om vi backar tiden x antal månader så var det enbart tal om vindkraft men nu gäller det för dem att marknadsföra vätgas.

Det nya konsortiet är högst medvetna om att EU inom ramen för EU Hydrogen Strategy kommer att satsa 430 miljarder euro på vätgas fram till 2030. Så sägs det nu men verkligheten till verkstad av dessa satsningar är en utopi. Man kan spekulera i om det är dessa subventioner som det nya konsortiet har identifierat som intressant.
De ser vätgasproduktionen som en räddningsplanka för att försvara behovet av vindkraft. Vidare hävdar det nya konsortiet att bland annat Tyskland blir en stor marknad. Vätets farlighet påminns man om av zeppelinaren Hindenburg 1937, och info om vätgasprojekt, bland annat att ”Nordtyskt projekt för grönt väte stoppat på grund av bristande ekonomi”….”Stora ekonomiska risker”. Det så kallade gröna väteprojektet Westküste 100 i Heide, Tyskland, har stoppats i förtid, det är helt enkelt oekonomiskt. Staden Heide har nu övergivit planerna på elektrolys.
Örsteds vd säger att ”kostnaderna måste vara rätt och en marknad måste skapas vilket inte var fallet” och de lämnar projektet. Miljoner i subventioner är bortkastade.

Frågan till LR är om de dels följer med i vad som händer angående vätgashantering och om de trots det är villiga att öppna dörren för en utopi och bidra till att subventioner kan hämtas till projekt som sedan planenligt kommer att läggas ner.

Hoppas att LR lyssnar på de kommuner i Finland som åtnjuter hyresinkomster från diverse olika vindkraftparker. Korsnäs är en kommun som säger att visst kommer det in hyresinkomster men staten har börjat nagga i kanten. Med den infon från Korsnäs leds tankarna till den så kallade klumpsumman. Klart som korvspad att staten kommer att ha synpunkter på den i beaktande av de eventuella hyresinkomsterna som kommer in. LR kommer ju naturligtvis att hävda att klumpsumman inte påverkas men det kommer nog att visa sig.

Roger Lundgren

Hittat fel i texten? Skriv till oss