Foto:

Vill Åland ha framtida arbetskraft?

Vi står inför en stor utmaning inom kort på Åland med en åldrande befolkning och en demografisk kurva som pekar mot svåra tider med färre arbetsföra procentuellt i befolkningen. I skuggan av det är det bekymrande att se hur utmaningen på Åland har hanterats.

Mycket görs redan, det vet vi. Men stimulansmöjligheterna till arbetsivriga nya medborgare som vill bli en självförsörjande del av det åländska samhället behöver stärkas. Det handlar om flyktingar som kommer hit med utbildning och arbetserfarenhet i bakfickan men inte får jobb för att de inte har lärt sig svenska tillräckligt bra. Många av dem har högre akademisk utbildning och/eller mångårig yrkeserfarenhet och skulle vara gynnade av en intensivkurs i svenska för att snabbt kunna klara av kommunikationen i arbetslivet.
Det är jättebra att kurser ordnas på Medis, men de förutsätter att man behärskar engelska då undervisningen sker på svenska och engelska. Åland behöver intensivkurser i svenska på flera språk och möjlighet till längre språkpraktikperioder. Vi möter många som mår dåligt i dag. De vill komma ut i arbetslivet och bli en del av det åländska samhället.

Det blir även allt svårare för våra ungdomar att få sommarjobb på Åland. EU-projektet, som de senaste åren delat ut sommarjobbssedlar till ungdomar, avslutades ifjol. Förra regeringen ansåg inte att en fortsättning behövdes detta år, alltså blev det inte budgeterat.

Vi har varit i kontakt med Ams, Ålands Näringsliv och regeringen. Ansvarig minister tog sig tid för ett möte i ämnet och alla ser fortsatt behov. Tyvärr finns det inte möjlighet att äska om tilläggsmedel längre även om viljan finns. Möjlighet att få med det i nästa års budget diskuterades och det ville man jobba för politiskt inom regeringen. En eloge för det.

Vad rör det sig om för siffror?

I fjol fick 100 ungdomar 500 euro för fyra veckors jobb, arbetsgivaren betalade 500. Detta kostade 50.000 euro totalt. Det kan säkert av många anses som en stor post, men med tanke på att 100 ungdomar fick hjälp att få ett första jobb, många med stöd från Boost och tredje sektorn är summan låg på sikt. Priset för samhället då ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden är betydligt högre, både i siffror och välmående.
Nej, bättre kan vi. Vi behöver visa ökat välkomnande för framtida arbetskraft.

Maria och Joakim Svensson
Stödpersoner för ungdomar och inflyttade

Hittat fel i texten? Skriv till oss