Foto:

Vi viker inte en tum om vattenlagen

Pressen behandlar ÅA:s amanuens Tony Cederbergs och Östersjöfondens vd Thomas Sauréns rapport om varningslampor om fiskodlingarnas utsläpp som en nyhet. Det är bra. Det bidrar förhoppningsvis till att hålla liv i en avgörande miljöfråga för den kommande regeringen: hur ska man hantera fiskodlingarna?

Att fiskodlingarna släpper ut hiskeliga mängder näringsämnen är i sig ingen nyhet. Det har vi vetat om i många år. Att de åländska utsläppen drabbar Östersjön är inte heller någon nyhet. Revideringen av vattenlagen inleddes för snart tio år sedan. Ett arbete som har försökt finna sina vägar mellan olika politiska intressen. För Hållbart Initiativ är revideringen av vattenlagen en nödvändighet för att framtidssäkra Åland och vår attraktionskraft.
Frågan kvarstår lika mycket nu som för tio år sedan: Finns det politiska modet att föra förslag på vattenlagstiftning till lagtinget som sätter vattenmiljön i fokus? Eller kommer vi att se urvattnade åtgärder som tar mer hänsyn till gamla strukturer inom näringslivet och slentrianmässiga hänvisningar till skatteintäkter i skärgården?

Att se näringsslammet från fiskodlingarna som en värdefull resurs borde vara självklart. Men i stället för att använda den lokalproducerade näringen på våra åländska åkrar där den kan göra nytta, hamnar den i Östersjön där den gör skada. Det är konsekvensen av öppen kassodling. Vi behöver skatteintäkter, men vi kan inte fortsättningsvis vara beroende av skatteintäkter som systematiskt underminerar för kommande generationer att ha en ren vattenmiljö och ett gott liv. Det är dålig politik och dåligt ledarskap. Vi måste tänka längre än så.

Hållbart Initiativ kommer inte att vika en tum från kraven på en vattenlagstiftning som förbättrar vattenmiljön. Vi kommer inte att tveka om att påminna de kommande regeringspartierna om att dålig miljöpolitik också är dålig näringspolitik. För Åland och ålänningarna är ett friskt hav vår viktigaste resurs och något vi alla är beroende av nu och i framtiden.
Upp till bevis.

Alfons Röblom (HI)
Erica Scott (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss