Foto:

Vi måste skydda vårt fina samhälle

Sitter och läser och funderar på alla olika nätverk som härjar i typ Vårbygård i Sverige och andra liknande platser. Det är en återgång till lokala småkungar och hövdingar som vi har haft i förgången tid innan staten (genom kungamakten och kyrkan) fick styrsel på det hela och kunde garantera trygghet och någon sorts rättvisa genom regler för medborgarna genom olika lagar.

Numera har vi folkmakt genom lagar och val och polisen och militär ska skydda befolkningen. Vi har fri sjukvård, brandväsende och mycket annat.

Det är inte klart ännu men vi är en bra bit på väg till ett demokratiskt fritt folkstyrelse så vi får jobba på mot det bättre. Då är det rätt okej att tvätta händerna för allas bästa och bära munskydd för det allmännas bästa.

Duttpennan

Hittat fel i texten? Skriv till oss