Foto:

Vår omställning är självstyrelsens starkaste argument

Hundra år har gått sedan det första landstinget sammanträdde. Det är ett utmärkt tillfälle att hedra alla de ålänningar som har förvaltat och utvecklat det Åland vi känner i dag.

Den åländska autonomin är helt unik. Den fredliga konfliktlösning som Nationernas Förbund banade väg för resulterade i att vi har kunnat skräddarsy regelverk efter våra särskilda förutsättningar. Flera gånger har självstyrelsen utvecklats med nya behörigheter. Självstyrelsen och ålänningars idoga strävanden har bidragit till ekonomiskt välstånd, hög sysselsättningsgrad och flertalet företag som bidrar med speciella lösningar på världens fortlöpande utmaningar.

När vi firar 100 år, låt oss fundera ett tag på firandets ledord: egensinne. Det är den där urkraften i den åländska skärgårdskulturen – en djupt rotad vilja att gå sin egen väg – som formats av att vi bor omgivna av havet med stundom karga förutsättningar. Visst ska vi kunna ta avstamp i detta egensinne också för dagens prövningar såsom klimatkris, artförlust, övergödning och sociala klyftor.

Att påstå att det är någon annan som ska göra något, någon annanstans, någon annan gång – det har aldrig legat i vår folksjäl. Inte heller gäller det för de globala utmaningarna.
Som ett av de första parlamenten i världen fattade Ålands lagting beslutet redan 2014 att Åland ska bli fullständigt hållbart senast 2051. År 2016 lanserades agendan – en historisk vision inramad av fyra vetenskapliga hållbarhetsprinciper och sju strategiska utvecklingsmål för 2030. I dag har vi färdplaner för alla mål, regelbunden uppföljning i form av statusrapporter och indikatorer samt ett robust nätverk – Bärkraft – som stöttar förverkligandet i alla samhällssektorer.

Visionen “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” hör till det samhällskontrakt där vi gemensamt målar fram det bästa Åland vi kan tänka oss – där människor nu och under kommande generationer kan trivas och utvecklas.

Det här engagerade arbetet hade knappast varit möjligt utan en autonomi som gång efter annan visat att man inte ligger på latsidan. Korta beslutsvägar, en stark gemenskapskänsla och drivkraften att gå vår egen väg hör till framgångsfaktorerna. Vi i Hållbart Initiativ är därför övertygade om att en utvecklad självstyre med fler behörighetsområden är den enda vägen att gå för att Åland ska ha möjlighet att leverera på alla sina hållbarhetsmål. Att ålänningarna ska få verktyg att ta ansvar för och genomföra omställningen med kreativa och offensivt nytänkande lösningar – det är också det starkaste argumentet för självstyrelsens utveckling.

Finland visar med all rätt upp Ålandsexemplet som en fredlig konfliktlösning i internationella sammanhang. Hållbart initiativ arbetar för att ett Ålandsexempel 2.0 – där vi demonstrerar hur en omställning mot ett hållbart samhälle går till – också ska kunna visas upp. Det är något som vi alltid lyfter fram i vårt internationella arbete – gentemot gröna systerpartier i Finland och Sverige, och nu senast som medlem i Europeiska gröna partiet.

Om det är något som ger oss energi och kraft att orka gå upp på morgonen är det vår gemensamma strävan att tillsammans vara den förändring vi vill se. När vi rör oss ut i världen är det därför med en extra stolthet vi säger att vi är från Åland.

Vi hissar flaggan den 9 juni för 100 år av egensinne. Må det egensinnet bära oss i minst 100 år till.
Erica Scott och Alfons Röblom
Talespersoner för Hållbart Initiativ

Hittat fel i texten? Skriv till oss