Foto:

Tvätta bilen är också hushållsarbete

Jessy Eckerman skriver: Vi har ännu stora löneklyftor män och kvinnor emellan.

Ja det har vi: Män arbetar mer och verkar i högre grad än kvinnor välja yrke efter lön. På Åland så arbetar 40 procent av kvinnorna deltid. Man skulle kunna tro att lön är själva vitsen med ett arbete, men förvånansvärt många anger andra kriterier: Meningsfullhet samt bra arbetskamrater till exempel. Ett viktigt skäl till att män väljer yrke efter lön kan vara att män med bra lön faktiskt är populärare hos kvinnor. Vi gör det för er skull helt enkelt. Man kan kalla det för förlegade könsroller, men det gör det inte mindre sant.
Kvinnor tar mer ansvar för hem och hushåll: Statistik visar det, men jag undrar faktiskt över sanningshalten i det. Räknas att tvätta bilen eller är det bara en fånig manlig hobby? Räknas att skotta snö? Jag är osäker. Dessutom: När man delar på sysslorna i ett hushåll och män faktiskt arbetar mer, så borde det inte vara så konstigt att kvinnor gör mer hushållsarbete. Man kanske helt enkelt har fördelat det så?
Kvinnor är sjukskrivna oftare: ?
Kvinnor förväntas arbeta lågavlönat för att det skulle vara ett kall i livet: Senast jag hörde något om ett yrke som ett “kall” var gällande sjuksköterskor under krimkriget. Jag begriper inte riktigt det ojämställda med det här. Varför skulle inte män lika gärna kunna se sitt arbete som ett “kall”. Som “providers” till exempel?
Kvinnors pensioner är fortsättningsvis låga: Det är klart de är. Speciellt som de arbetar mindre.
Kvinnodominerade yrken annonseras sällan ut som heltid utan deltid: Tja: Vem som helst kan söka vilket jobb som helst beroende på utbildning. Frågan är väl snarast varför kvinnor väljer kvinnodominerande yrken.
Var tredje kvinna i Finland utsätts för våld i nära relationer och statistiken för dödsfall orsakat av våld i nära relationer är skrämmande hög: Man vet mycket lite om i hur hög grad män misshandlas av kvinnor. Det enda man i stort set vet är att män nästan aldrig anmäler (med goda grunder: Enligt en amerikansk undersökning så är det mer troligt att polisen tar hand om mannen, även om det är mannen som anmäler).
Martin Eneroth

Hittat fel i texten? Skriv till oss