Foto:

Tusentals ålänningar önskar bättre kommunikationer österut

Enligt Åsubs senaste statistik gick 66 procent av den totala varuexporten från Åland till Finland. För tillfället studerar 36 procent av våra studerande utanför Åland i Finland. År 2021 hade 5.529 ålänningar Finland som födelseland. Enligt Lantmäteriverket finns det i dag 3.047 lägenheter på Föglö, halva Kumlinge, Kökar och Sottunga.

På samma sätt som Marsundsbron i tiderna flyttade fasta Åland cirka åtta kilometer närmare Sverige så flyttar den kostnadseffektiva tunneln fasta Åland cirka 15 kilometer närmare Finland. Därtill förkortar tunneln restiden från till exempel Mariehamn till Föglö, halva Kumlinge, Kökar och Sottunga.

Otto Hojar

Hittat fel i texten? Skriv till oss