Foto:

Tietoevrys Lifecare är ett helt tvåspråkigt system, inklusive support

På Åland har det redan länge förts en omfattande och konstruktiv dialogom behovet av ett nytt vårdinformationssystem (VIS). Det är bra att förtydliga information som har presenterats i diskussionerna,så att beslut kan fattas på basen av korrekt information.

Vårdinformationssystemet Lifecare finns helt och hållet på svenska och på finska. Applikationerna och användningsanvisningarna, funktionerna och de administrativa delarna av applikationerna är tillgängliga för social- och hälsovårdens personal, och it-stöd, fullständigt tvåspråkigt. Utöver användning av Lifecare finns också support till kunden på svenska. Om språkkravet för upphandling av systemet är svenska kommer supporten även att ges på svenska.
Invånarnas social-och hälsovårdstjänster, såsom elektronisk tidsbokning, förfrågningar, och säker meddelandehantering, finns i Lifecare på svenska och finska. Invånarna kan själva välja vilket språk de vill använda i e-tjänsten.

Lifecare har, liksom andra vårdinformationssystem inom social-och hälsovården, integration till Institutet för hälsa och välfärds (THL) obligatoriska kodtjänst, som har till uppgift att säkerställa kvaliteten på de datastrukturer som används inom social-och hälsovården. Sådana datastrukturer är bland annat klassifikationer, blankettstrukturer, teststrukturer, registeruppgifter och tekniska kodverk samt nomenklaturer och terminologier av olika slag. Ett annat exempel på detta är den lagstadgade Kanta-certifieringen. Inhemska, och icke-inhemska VIS-leverantörer ska följa bland annat dessa obligatoriska krav i lagstiftningen.

Innehållet i THL:s kodtjänst är i huvudsak tvåspråkigt. Inhemska, och icke-inhemska leverantörer av vårdinformationssystem följer alltid innehållet i THL:s kodtjänst och får inte själva översätta innehållet. Om kodtjänsten inte erbjuder innehåll på svenska, visar den innehållet på finska. Samma språkberoendeskap, och översättningar, gäller också för icke-inhemska leverantörer av vårdinformationssystem.
VIS-leverantören ska se till att lagstadgade funktioner, integrationer och certifieringar uppfylls i vårdinformationssystemet. När du köper ett redan befintligt system från en inhemsk leverantör kan du vara säker på att det utvecklas automatiskt och uppfyller de lagstadgade kraven.
Lifecare är framtaget och utvecklas i samarbete med ledande kliniskt verksam personal inom social- och hälsovården, och möjliggör en helhetssyn, som gör att man kan bemästra kommunikationsspråket både på svenska och finska i social- och hälsovårdens vardag. Lifecare sköter om 2,4 miljoner finländare i 13 välfärdsområden, inklusive tvåspråkiga välfärdsområden.

Tiina Tauru, landschef i Finland
Anders Jönebratt, landschef i Sverige
Tietoevry Care

Hittat fel i texten? Skriv till oss