”Enligt personalen som jobbar i skolorna är städningen under all kritik”, skriver insändarskribenten.
”Enligt personalen som jobbar i skolorna är städningen under all kritik”, skriver insändarskribenten.
Foto: Robert Jansson
Foto:

Bild

Ta hand om personalen

För två år sedan blev bildningsnämnden i Mariehamn tvungen att titta på sina kostnader och det ledde till en nedskärning i städfrekvensen för skolorna och sju lokalvårdare mindre blev det. I oktober 2021 och oktober 2022 föreslog jag ett tilläggsanslag så att städningen i stadens skolor utökas och förbättras för att nå en nivå som upplevs värdig bland alla som jobbar i skolan samt bidrar till att bevara skolbyggnaderna i gott skick. Tyvärr fick jag inte majoritet för förslaget.

Ett år har gått och många klagomål har kommit in. Enligt personalen som jobbar i skolorna är städningen under all kritik. Stadsfullmäktige föreslog en utredning hur städningen fungerar i stadens skolor. Och vad har vi i bildningsnämnden konstaterat efter utredningen som gjordes i mars? Precis det som vi socialdemokrater visste innan denna sparåtgärd.
Nämligen att det finns tydliga försämringar i servicenivån samt att det bidrar till större oro och stress för personalen eftersom de inte hinner göra ett fullgott jobb. Man har konstaterat att tre årsarbeten till skulle behövas för att underhålla fastigheterna väl, minska förekomsten av damm och hålla inomhusmiljön på en god nivå.

Nu är det igen upp till stadsfullmäktige att vissa uppskattning för lokalvårdarnas arbete och bevilja tilläggsanslag för detta. Allt detta avgörs nu på tisdag. Jag som själv har jobbat som lokalvårdare i ett företag vet hur det känns att jobba på arbetsplats som inte uppskattar sina arbetstagare. Förändring och ovisshet, ofta återkommande omorganisationer och korta visstidsanställningar skapar osäkerhet och psykisk ohälsa.

Lokalvårdare är också vardagshjältar precis som många andra. Det är lokalvårdarna som gör så att vi kan känna oss trygga på våra arbetsplatser. Men när det pratas om besparingsförslag vill man ofta dra ner på dem som är lågavlönade och redan en utsatt yrkesgrupp. Personalen är vår viktigaste resurs och det att viktigt att alla trivs och mår bra på sitt arbete och detta är oberoende om man jobbar inom offentlig eller privat sektor.

Kristine Dzene (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss