Foto:

Systemfel i regeringen

Ålands landskapsregering har återigen gjort bort sig genom att inte veta vad de håller på med.

Den vänstra handen vet inte vad den högra gör.
De obundnas minister Christian Wikström, som sedan valet i praktiken tillhört oppositionen, har beslutat tvärs emot de övrigas åsikt i en viktig fråga. Han borde kanske entledigats redan dagen efter valet då det stod klart för alla att han inte skulle vara med i nästa regeringsunderlag, men det är lätt att vara efterklok.
En klar sak är att de obundna inte är mogna för att vara i en regering, de är alltför spretiga.
Men till saken, hur kan en minister besluta om någonting som de övriga inte har en aning om att är på gång? Det verkar bero på att den åländska förvaltningen är hästlängder efter i digitalisering överlag. Det är enkelt i till exempel ett företag att se vad som är på gång i produktion, oberoende var i världen man sitter, bara man hör till det företaget och är behörig för den informationen.
Likadant borde Ålands regering kunna se vad som finns på gång hos alla avdelningar utan att den ansvariga ska berätta det själv. Detta är ju en självklar sak hos det privata så jag är mycket förvånad hur dåligt system regeringen har. Är det verkligen så här dåligt? Skrämmande minst sagt.
Är detta demokrati? Eller är det ministerdiktatur? Nu är viktiga beslut helt slumpmässiga, de beror på vem som sitter på vilken stol då besluten ska tas. Är det så vi vill ha det? Om man är snäll nu i juletid så kan man säga att det finns potential för förbättring. Hoppet står till den nya regeringen, lycka till.

Konsument av nyheter

Hittat fel i texten? Skriv till oss