Foto:

Staden arbetar aktivt för en säkrare tillvaro i gatumiljön

”Orolig medmänniska” är i sin insändare den 26 maj orolig över stadens gatuarbetares säkerhet. Det är bra att engagemang och omtanke för våra medarbetare finns även bland våra invånare.

Vi önskar klargöra några saker för allmänheten gällande stadens arbete för en säkrare tillvaro i gatumiljön.
Staden har en väl fungerande arbetsskyddsorganisation och medarbetarnas säkerhet går före allt annat. Undertecknad har i 15 års tid arbetat som säkerhetskoordinator på vägar, broar och husbyggen både i projekterings- och produktionsskede och är mycket väl förtrogen med procedurerna kring detta.
På stadens gatuområden utförs arbeten även av andra aktörer, vi har höjt kraven på dem och har ett gott samarbete för att utveckla även deras säkerhetsarbete.
Det förekommer att vi stänger av hela gator, dels för arbetssäkerheten men även för att arbetet går mycket fortare att utföra om man kan arbeta tryggt med bra arbetsområde, exempelvis stängdes Ålandsvägen av två dagar förra månaden.
Under 2024 har Samhällstekniska avdelningen lanserat ett projekt där målsättningen är en säkrare tillvaro i gatumiljön, med detta syftar vi inte enbart på arbeten som utförs i trafiken utan även invånarnas säkerhet.

Samtliga arbeten som utförs inom gatuområde ska erhålla tillstånd av Samhällstekniska avdelningen. När vi får tillståndsansökan granskar vi förutsättningarna och gör en bedömning om vilken nivå på skyltning som ska användas, om och vilken typ av avstängningsmaterial som behövs för projektet samt om gator behöver stängas av.

Ansökan får ett godkännande och arbetsplatsen kontrolleras så att TA-planen (trafikanordningsplanen) och eventuella andra direktiv efterföljes.
Detta gäller inte enbart arbeten ute i körbana utan även arbete på sidoområden såsom trottoarer och dylikt. Exempelvis så måste en skylift erhålla ett tillstånd för sin uppställning så vi kan leda den lätta trafiken till en trygg omfartsväg samt skydda personen som utför arbete på hög höjd.
För att få tillstånd att utföra schaktningsarbeten inom Mariehamns stad ska grävmaskinisten ha gått en heldagskurs med staden där tekniska krav, egenkontroll och säkerhetsarrangemang gås igenom. Första kurstillfället var den 24 maj, det andra under hösten, varefter kravet träder i kraft.
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Dan Engblom
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signature_titel:Samhällsteknisk chef, Mariehamns stad

Hittat fel i texten? Skriv till oss