Foto:

Att sätta sig på höga hästar

Min debattartikel om havsbaserad vindkraftsindustri i åländska hav föll inte i god jord hos Socialdemokraterna och jag bemöter kortfattat de påståenden som Camilla Gunell skrev.

Det är att sätta sig på höga hästar att påstå att jag förordar kärnkraft på Åland. Vad jag skrev var att vårt välstånd bland annat skapades av 60-70-talets byggande av kärnkraft i Sverige och Finland med planerad trygg leverans årets alla timmar.
Att Ålands socialdemokrater haft en ”omfattande utbildning i havsbaserad vindkraft” säger ju ingenting då kunskapen måste inhämtas i energiteknologin och i energisystemen för att förstå hela Nordens sammankopplande energisystem och produktionsteknik. Och Camilla Gunell: ”Vindkraften är inte fossilfri, grön eller hållbar”. Professor Jan Blomgren kallar också vindkraften för ”en gigantisk blåsning av skattemedel” i sin senaste publikation i ”Världen idag och Smedjan Timbro”
Och vi som har teknisk högskoleutbildning och lång erfarenhet i energibranschen värderas tydligen inte av den suspekta vindkraftslobbyn!

I april i år presenterades en granskning av SVT, NRK, DR och Yle om Rysslands underrättelseoperationer i Norden. Fartyg kartlägger känslig infrastruktur såsom vindkraftparker, gasledningar, elledningar och internetkablar till havs. Det är cirka 50 misstänkta ryska fartyg som setts operera i Nordiska farvatten. Källa: ”Hänt Nyheter” www.hant.se/nyheter

Att jämföra sårbarheten för bombattentat mot vindkraftsindustri till havs kontra ett SMR-verk i ett bombsäkrat bergrum talar för sig själv. Under kalla kriget byggdes med beslut av socialdemokratiska regeringen i Sverige kraftproduktion säkrad i urberget, bland annat Stenungsundsverket med fyra pannor med dito ångturbiner och märkeffekten 870 MWe och ingår i dag i den svenska effektreserven.

Slutligen nämner jag den nyligen presenterade revisionsrapporten från bland annat nationalekonomen Christian Sandström ”Vindkraft – en grön bubbla eller ett svart hål”? Publicerad den 23.5 i Kvartal som är ”ett politisk oberoende mediehus” av Christian Sandström, Madeleine Staaf och Christian Steinbeck. Källa: https://kvartal.se/artiklar/vindkraft-en-gron-bubbla-eller-ett-svart-ha…

Kent Lansing

Hittat fel i texten? Skriv till oss