Foto:

Sannfinländarna är ett rasistiskt parti

Det stundar till riksdagsval. Som vi vet från tidigare är det populistiska partiet Sannfinländarna behäftade med negativism beträffande det svenska språket. De radikalaste har en aggressiv inställning till språket. Fastän man inte gillar svenskan behöver man inte ha en negativ inställning till självstyrelsen men det förekommer också i rätt stor utsträckning. På Åland finns en del opinioner som felaktigt tolkar sannfinländarnas inställning som om den också skulle gälla också andra partier.

Sanna Marins regering har de facto gjort en hel för svenskan och tvåspråkigheten, ett exempel på detta är den nya nationalspråksstrategin. Det anser förstås inte de radikala populistiska opinionerna på Åland.
Jag tror inte att Sannfinländarna drar så mycket röster på sin attityd mot svenskan. Det man däremot vinner en del popularitet på är den tydliga negativa inställningen till invandring som man applicerar på nästan vilken frågeställning som helst.
Vår arbetskraft räcker inte till eftersom befolkningens åldersstruktur är negativ. Många branscher finner inte tillräckligt med arbetskraft även om vi går mot sämre tider och sysselsättningstalen sjunker. Sannfinländarna vill inte öka invandringen fastän det är positivt för ekonomin. Det gör att man i hög grad utestänger sig från regeringssamarbete med andra partier. Mycket beror självfallet på valresultatet.
Statsminister Sanna Marin har dessutom sagt att Sannfinländarna är ett rasistiskt parti. Hon baserar sitt ställningstagande på när hon lyssnat på riksdagsdebatterna. Jag brukar vara försiktig med starka termer men jag håller med henne efter att ha lyssnat på otaliga inlägg.
Röstningsaktiviteten på Åland brukar ligga på en låg nivå särskilt när det gäller riksdagsvalet. Detta bör stämma till eftertanke när vi i dag dagligen tar del av vad diktatorn Putin åstadkommer i spetsen för det auktoritära våldsamma Ryssland.
Vi bör ta vara på vårt demokratiska liberala system.

Olof Öström

Hittat fel i texten? Skriv till oss