Foto:

Resandeavgift är en näringsskatt

Ett absolut nej till införande av reseavgift. Anser effekten gällande resandeavgift vara negativ och i sitt syfte kontraproduktiv och förvånas över att den så frekvent kastas fram som en finansieringslösning för diverse problem. I den åländska politiken är det ofta frestande att lösa finansieringsproblem genom att införa eller höja avgifter. Det är enklare än att tvingas prioritera och därmed fatta obekväma beslut.

Med jämna mellanrum har tanken om att införa en resandeavgift ploppat upp. Skattetörstiga politiker har multiplicerat resandevolymen med 50 cent, ibland en euro och konstaterat vilka stora summor en avgift skulle inbringa. Jag har förståelse för att en sådan tanke är kittlande för en politiker, då en resandeavgift skulle ge en ny påse pengar att spendera. Resandeavgift, eller ska vi i stället benämna den för vad den i verkligheten är, en näringsskatt, skulle mycket kortsiktigt generera inkomster till offentliga Åland.
Över tid skulle dock resandeavgiften bli ännu en belastning för våra redan hårt prövade rederier och Ålands attraktionskraft. Negativa effekter som hämmar en sedan länge mycket svag tillväxt och konkurrenskraft. Inte bara för rederierna, utan för Åland i stort.

Att hitta resurser för ökat skattegränsarbete kommer naturligtvis kräva omprioriteringar, men det är helt nödvändigt. Skattegränsproblematiken är ett vardagshelvete för ålänningarna. Lösningen på resurser för skattegränsarbete heter dock inte resandeavgift. Lösningen är politiska prioriteringar.

Att införa en näringsskatt/resandeavgift är åländsk behörighet, men är det faktiskt den utvecklingen vi ska gå in för, att införa nya skatter för våra företag? Det är en farlig låda att öppna, för det kommer alltid finnas politiker som ser ökad skatt som bästa lösningen. Från min politiska horisont både kan och bör skattetrycket för ålänningar och företag sänkas. Det är så vi skapar tillväxt. Den viktiga symbiosen och växelverkan mellan det landbaserade åländska näringslivet och passagerarsjöfarten måste hela tiden betonas och vara ett argument sett till export, import, arbetsplatser och tillgänglighet. En resandeavgift är att peka finger på rederierna, det är orättvist.
Låt oss i stället ta politiskt ansvar och prioritera ökade resurser för skattegränsarbete. Obekvämt, men nödvändigt, men kommer ge en helt annan Team Åland-känsla i arbetet framåt, än att hitta syndabockar som ska straffbeskattas.

John Holmberg
Lagtingsledamot (Lib), ordförande finans- och näringsutskottet

Hittat fel i texten? Skriv till oss